Kas suudad rääkida täpselt minuti ilma takerdumata ja ennast kordamata?

Ülevaade

Osalejad peavad üles näitama kiirust ja leidlikkust, et rääkida ühe minuti jooksul spordi ja inimõiguste seostest.

Seotud õigused

Kõik

Eesmärgid
 • Mõista inimõiguste omavahelist seotust ja jagamatust
 • Arendada kriitilise mõtlemise oskust
 • Kasvatada enesekindlust oma arvamuse avaldamisel
Materjalid
 • Iga osaleja kohta üks väitelipik
 • Kübar
 • Sekundiosutiga kell või stopper
Ettevalmistus

• Paljundage allpool olev väideteleht ja lõigake see lahti.
• Voltige lipikud kokku ja asetage kübarasse.

Oluline kuupäev
 • 7. aprillMaailma tervisepäev (WHO)

Juhised

 1. Paluge osalejatel istuda ringi.
 2. Laske kübar ringi käima. Igaüks peaks kübarasse vaatamata võtma sealt välja ühe lipiku.
 3. Seejärel on osalejatel viis minutit aega, et valmistada ette üheminutiline sõnavõtt oma lipikul oleva väite kohta. Rääkida tuleb takerdumata ja ennast kordamata.
 4. Paluge ringisolijatel järjest oma kõne ette kanda.
 5. Jätke pärast iga kõnet kaks või kolm minutit lühikommentaarideks. Kui osalejatel on mõne teema kohta rohkem öelda, märkige see üles ning pöörduge selle juurde lõpus tagasi.
 6. Kui kõik on oma sõnavõtu esitanud, lõpetage eelnevalt katkestatud arutelud.
 7. Minge edasi analüüsi ja hindamise juurde. 

Analüüs ja hindamineGoto top

Hakatuseks analüüsige, kuidas harjutus õnnestus, ning seejärel rääkige tõstatatud probleemidest ning nende seostest inimõigustega.

 • Kas oli raske etteantud teemal minuti jooksul rääkida?
 • Mis olid kõige raskemad teemad ja miks?
 • Milline väide oli kõige vaieldavam ja miks?
 • Mis oli kõige üllatavam asi, mida osalejad teada said?
 • Millised inimõigused seostusid ette kantud väidetega?
 • Kas õigus sporti harrastada on inimõigus? Kui jah, siis kuidas on see sätestatud erinevates inimõigustealastes dokumentides?
 • Kas meie kogukonnas on igaühel võimalik harrastada talle meeldivat sporti? Kui ei, siis miks? Mida saaks olukorra parandamiseks teha? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Seda harjutust saab läbi viia mitmel eri keerukustasandil ja küsimusi saab tõlgendada erinevalt. Oluline on töötada noortele sobival raskusastmel. Võite esitada omalt poolt mõne väite, mis paneks osalejaid sügavamalt mõtlema, kuid ärge jätke muljet, et ootate ühte kindlat vastust.

Kui teile näib, et allpool esitatud väited ei ole teie rühmale huvitavad, võite koostada uued väited. Kui teie rühm on väga suur, jagage see väiksemateks rühmadeks.

Julgustage sõna võtma ka neid, kellele teiste ees kõnelemine tekitab ebamugavust. Soovitage neil rääkida vähemalt pool minutit või kasvõi 20 sekundit. Samuti võivad nad enne oma sõnavõttu lühidalt sõbraga nõu pidada või esialgu vahele jääda ja saada sõna pärastpoole. Olge siiski valmis ka selleks, et mõnda inimest ei õnnestu veenda.

Hea võimalus on mängida alustuseks kirjeldatud assotsiatsioonimängu Valmistage ette mõned sõnakaardid, millele on kirjutatud näiteks „sport”, „puue” või „olümpiamängud”.

VariandidGoto top

Kui töötate väikestes rühmades, saate läbi viia mitu kõnelemisvooru. Igas voorus tõmbavad osalejad ühe väitelipiku. Teine võimalus on asetada lipikud kübarasse, nagu on kirjeldatud juhistes. Paluge ühel osalejal tõmmata välja üks lipik ja lugeda sellel olev väide ette. Seejärel peaks ta alustama sel teemal kõnelemist, kui ta ei pea rääkima minut aega, vaid võib katkestada suvalisel hetkel. Seejärel alustab rääkimist järgmine osaleja, kes peab alustama oma kõnet eelmise mängija viimase sõnaga.

Seda väidete kübarast tõmbamise meetodit saab kasutada kõikvõimalike teemade arutelu elavdamiseks.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Kui osalejad soovivad jätkata spordi teemaga ning tahaksid ennast liigutada, võite proovida harjutust  "Sport kõigile".

Kui mõni käsitletud teema tekitas erilist huvi, otsige käsiraamatu taga olevast registrist teisi sama teemaga seostuvaid harjutusi.

Kui rühmale võiks meeldida humoorikam lähenemine inimõigustele, võivad nad mängida 5. peatükis leiduvate Pancho karikatuuridega (vt punkti "Piltidega mängimine" või rääkida anekdoote (vt paketis All Different – All Equal harjutus "Eurojoke contest" (anekdoodivõistlus)).

Ideid tegutsemiseksGoto top

Valige välja mõni probleem, millega edasi tegeleda. Koostage projekt valitud probleemiga töötamiseks. Looge suhted samas valdkonnas tegutseva kohaliku organisatsiooniga. Kasutage projekti kui õppimisvõimalust, mis aitab osalejatel reflekteerida selle üle, milliseid rühmatöö ja korraldustegevuse alaseid oskusi nad on omandanud..

Teadmiseks
Väidetes seostatakse sporti Kompassis käsitletud 20 teemaga. See aitab selgitada, kuidas inimõigused on omavahel seotud ja jagamatud.

Further informationGoto top

http://www.athletesunitedforpeace.org

JaotusmaterjalGoto top

PDFLae alla PDF

Väideteleht

Sport ja üldised inimõigused
Kas Emmanuel Adebayor on teie arvates sobiv inimene ÜRO aidsivastase võitluse programmi (UNAIDS) hea tahte saadikuks?

Sport ja üldised inimõigused
Rahvusvahelisel tasandil võistlevad sportlased peavad kokku leppima ühised käitumisreeglid. Kui keegi reegleid rikub, näiteks kasutab spordivõistlust poliitilise avalduse tegemiseks, saab ta karistada. Kas see piirab isiku sõnavabadust?

Sport ja üldised inimõigused
Politseil on õigus takistada potentsiaalselt probleemsete jalgpallifanaatikute reisimist teistes riikides peetavatele mängudele. Kas selline liikumis- ja ühinemisvabaduse piiramine on õigustatud?

Sport ja üldised inimõigused
Kas arvate, et olümpiamängude korraldajariikide valimisel tuleks arvestada riikide tegevust inimõiguste tagamisel?

Sport ja lapsed
Mida ütleksite auahnetele vanematele ja treeneritele, kes sunnivad lapsi lõputult treenima? Kellel peaks olema õigus otsustada noore inimese tervise ja tema vaba aja veetmise valikute üle?

Sport ning kodakondsus ja osalus
Paljud inimesed on sündinud ühes riigis, kuid kolivad siis mujale ja saavad teise riigi kodakondsuse. Sellegipoolest toetavad nad endiselt oma sünniriigi, mitte oma uue kodumaa rahvuskoondist. Kas hea kodanik peaks alati toetama oma praeguse kodumaa rahvuskoondist?

Sport ja kultuur
Kultuuri võib kirjeldada kui teatud asutusele, organisatsioonile või inimrühmale omaste ühiste hoiakute, väärtushinnangute, eesmärkide ja käitumistavade kogumit. Kas jalgpallikultuur on samuti kultuur?

Sport ja demokraatia
Kas teie arvates kasutavad meie riigi poliitikud sporti või spordivõistlusi selleks, et juhtida inimeste tähelepanu kõrvale poliitilistelt ja majanduslikelt probleemidelt.

Puuded ja puudehalvustamine
Kuivõrd aitab paraolümpia murda puudega inimeste suhtes valitsevaid eelarvamusi?

Sport ning diskrimineerimine ja sallimatus
Kas sportlaste soo kontrollimine on vajalik ausa võistluse tagamiseks või rikuks see liiga tugevalt õigust inimväärikusele ja eraelu puutumatusele?

Sport ja keskkond
Golfiradasid on sageli kritiseeritud selles, et need on inim- ja keskkonnavaenulikud, kuna tihti on need rajatud maale, mida kohalikud elanikud kasutasid varem põllumajanduseks ja metsakasvatuseks. Samuti läheb nende hooldamiseks vaja palju vett, herbitsiide ja pestitsiide. Kas see tähendab, et golf on inimõigustega seotud probleem?

Sport ja sotsiaalne sugu
Mõned kriitikud on väitnud, et naiste vähesus tipptreenerite ja spordijuhtide seas on tingitud naiste diskrimineerimisest. Kas oled nõus? Kui jah, siis mida saaks selle vastu ette võtta?

Sport ja globaliseerumine
Spordijalatsite ja muu spordivarustuse tootmiseks kasutatakse tihti Ida-Euroopa ja Kaug-Ida odavat tööjõudu. Töölised ise on huvitatud oma töö säilimisest ning ei soovi nende toodete boikoteerimist. Mida saame meie kui tarbijad ära teha selleks, et mitte kaasa aidata tööliste ekspluateerimisele?

Sport ja tervis
Mida saaksime kohalikul tasandil ära teha, et võidelda spordis dopingu kasutamise vastu?

Sport ja meedia
Kas teie arvates on õige anda mõne olulise spordisündmuse kajastamise ainuõigus teatud kindlale telejaamale?

Sport ja ränne
Väidetavalt on sport üks olulisemaid ja kiiremaid mooduseid, kuidas immigrandid saavad uude ühiskonda lõimuda. Kas oled nõus? Miks? Kui ei, siis miks mitte?

Sport ning rahu ja vägivald
Kuivõrd soodustab võistlussport inimestevahelist koostööd ja mõistmist ning kuivõrd süvendab see natsionalismi ja ksenofoobiat.

Sport ja vaesus
Paljudes riikides on sport, eriti jalgpall, inimeste jaoks võimalus pääseda vaesusest. Kas vaesed riigid peaksid seetõttu pöörama rohkem tähelepanu jalgpalli arendamisele?

Sport ja vaesus
Suurem osa Euroopas mängivaid jalgpallureid saab oma töö eest väga suurt palka. Kas see on põhjendatud ja õiglane?

Sport ning religioon ja usk
Paljude spordiklubide mängud toimuvad nädalavahetustel. Kas sellega diskrimineeritakse inimesi, kes tahaksid oma usukombeid järgides laupäeval või pühapäeval mitte töötada?

Puuded ja puudehalvustamine
Kuivõrd aitab paraolümpia murda puudega inimeste suhtes valitsevaid eelarvamusi?

Sport ja mälestamine
Berliini olümpiastaadioni ehitamine 1936. aasta olümpiamängudeks oli Hitleri edevusprojekt, mida natsid kasutasid propaganda tegemiseks. Seetõttu on see ehitis paljude inimeste jaoks fašismi sümbol. Nüüd on see renoveeritud, kuigi mõnede arvates oleks tulnud see lammutada ja teiste meelest lasta aeglaselt laguneda nagu Rooma Colosseumil. Mida teie arvates oleks tulnud selle hoonega teha?

Sport ning sõda ja terrorism
„Tõelisel spordil pole midagi pistmist ausa mänguga. See on täis viha, kadedust, uhkeldamist, reeglite eiramist ning sadistlikku naudingut vägivalla nägemisest, teisisõnu on see sõda ilma tulistamiseta.” George Orwell, 1945. Kas oled nõus?

Sport ja tööelu
Kas oled nõus, et profisportlastel peaksid olema teiste töötajatega sarnased õigused ja kohustused, näiteks tööaeg, maksude maksmine ja õigus ametiühinguid moodustada?