Osalejad töötavad väikestes rühmades, et koostada tabloidlehe esikülje makett.

Aeg: 60 minutit

Ettevalmistus

• Teil on iga väikese rühma jaoks vaja A3 formaadis paberilehte ja viltpliiatseid.

Juhised

  1. Paluge osalejatel moodustada 3–4-liikmelised rühmad. Nende ülesanne on koostada tabloidlehe esikülg: seal peavad olema suured pealkirjad ja vähe teksti. 
  2. Öelge neile, et nad arutaksid läbi, mida nad on projekti või harjutuse käigus teinud ja õppinud, ning loetleksid ajurünnakus positiivseid ja negatiivseid kogemusi. 
  3. Iga väike rühm peaks kokku leppima viis või kuus lehte minevat lugu. Nad peaksid -kirjutama iga loo jaoks pealkirja koos paarist lausest koosneva kokkuvõttega. Tervet lugu valmis kirjutada pole vaja. Soovi korral võib lisada ka „foto”. 
  4. Pange lehed vaatamiseks välja. 
  5. Soovi korral võib läbi viia nende tutvustamise ja arutelu.
KOMPASS

Noorte inimõigushariduse käsiraamat