Geri

WEBİNAR: “ÇEVRİMİÇİ DURUŞMALAR”

Ankara 14 Aralık 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
WEBİNAR: “ÇEVRİMİÇİ DURUŞMALAR”

"Çevrimiçi Duruşmalar" konulu webinar, 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Webinar, kapsamında aralarında Adalet Bakanlığı (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü), Türkiye Adalet Akademisi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile hâkim, savcı ve avukatların da yer aldığı 140’ın üzerinde katılımcı bir araya geldi. Toplantı, çevrimiçi duruşmaların düzenlenmesine ilişkin hususların insan hakları boyutlarıyla tartışılmasına katkı sağlarken bu alanda yaşanılan kısıtlılık ve zorluklar da bazı Avrupa Konseyi üye devletlerinde görülen iyi uygulama örnekleri üzerinden ele alındı. Ayrıca, bu düzenlemelere ilişkin uygulamada görülen sorunlara yönelik çözümler ve bunların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında yargılamanın adilliğine ilişkin gereklilikler ile uyumu da ele alınmıştır.

Bu webinar, Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.

 

Gündem

Çevrimiçi duruşmalar webinar raporu