Geri

Eğitim modülleri yayında!

Ankara 16 Ekim 2018
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Eğitim modülleri yayında!

 

Projenin en önemli faaliyetlerinden olan hâkim, savcı ve avukatlara yönelik temel hak ve özgürlükler ve bireysel başvuru usulü ve kabul edilebilirlik kriterleri konulu eğitimlerimizde kullanılan eğitim modülleri yayımlandı.

Eğitim modülleri, hukuk akademisyenleri tarafından, Anayasa Mahkemesi raportörlerinin, ulusal uzmanların, yüksek mahkemeler ve ilk derece mahkemelerinden hâkimler ve savcılar ile avukatların katkılarıyla hazırlandı. Yetişkin eğitiminin etkileşime dayalı yöntem ve teknikleri kullanılarak hazırlanan eğitim modüllerinde aşağıdaki konular yer almaktadır:

 • Bireysel başvuru usulü ve kabul edilebilirlik kriterleri

 • Yaşama hakkı ve işkence yasağı

 • Özgürlük ve güvenlik hakkı

 • Özel yaşam ve aile yaşamına saygı hakkı (ceza yargılaması)

 • Özel yaşam ve aile yaşamına saygı hakkı (hukuk yargılaması)

 • Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme ve toplantı özgürlüğü (ceza yargılaması)

 • Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme ve toplantı özgürlüğü (hukuk yargılaması)

 • Adil yargılanma hakkı (hukuk yargılaması)

 • Mülkiyet hakkı

 

Eğitim modüllerine ulaşmak için tıklayın.