Geri

Gerekçeli karar hakkı: Panelde Türk hukuku ve uygulamadaki anlam ve beklentiler tartışıldı.

Ankara 9 Mart 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Gerekçeli karar hakkı: Panelde Türk hukuku ve uygulamadaki anlam ve beklentiler tartışıldı.

Türkiye'nin yeni İnsan Hakları Eylem Planı'nında (2021-2023) hem kendi başına bir hedef (2.2) hem de kesişen bir konu olarak yansıtılan gerekçeli karar yazımı planın temel unsurları arasında yer almaktadır. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hem de Türkiye’deki Yüksek Mahkemeler tarafından verilen kararlarda, yargılamaların çeşitli aşamalarında, kararların yeterli gerekçelere sahip olmamasına dair dile getirilen endişeler de bu konuda yaşanan eksiklikleri vurgulamaktadır.

T.C. Adalet Bakanlığı ile işbirliği içerisinde ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle düzenlenen, uzmanlar ve Türkiye’deki Yüksek Mahkemelerin temsilcilerinin katıldığı yuvarlak masa tartışmasının da ana konu başlığı gerekçeli karar hakkı olmuştur. Bu çevrimiçi etkinlik, ilk ve ikinci derece mahkemelerin hâkimlerinden oluşan hedef kitlenin gerekçeli karar yazımının temel unsurları ile kararların yeterli bir şekilde gerekçelendirilmesi için ileride faydalanabilecekleri kaynaklar hakkındaki farkındalık ve bilgi düzeylerinin artırılmasına katkı sağlamıştır.