Geri Çocukların Çevrimçi Cinsel İstismarı ile Mücadele Konulu Çevrimiçi Eğitim

Ankara 23-25 Şubat 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Çocukların Çevrimçi Cinsel İstismarı ile Mücadele Konulu Çevrimiçi Eğitim

Webinarlar, çevrimiçi toplantılar, uzaktan çalışma modelleri, çevrimiçi arkadaşlıklar ve çevrimiçi kurulan bağlantılar. Artık her şey bir tık uzağımızda. Bizler, belki de eski alışkanlıklarımızı geride bırakıp bu yeni dünya düzenine alışmaya çalışırken, çocuklarımız ilk adımlarını dijital çağda atıyor.

Peki, çocukları internet ortamında cinsel amaçlarla “ayartmaktan” cinsel zorbalığa ve bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla çocuk istismarına neden olan diğer tüm tehditlere karşı korumak için yeterince hazırlıklı mıyız?

Günümüzde çevrimiçi çocuk cinsel istismarı suçlarının başarılı bir şekilde soruşturulması, kovuşturulması ve cezaya bağlanması için tüm hukukçuların bilgi, beceri ve kapasitelerin yanı sıra ceza adaleti alanında Avrupa insan haklarını standartlarını uygulama kapasitelerinin artırılması her zamankinden daha büyük bir önem arz ediyor. Bu amaç doğrultusunda, Avrupa’da Çocukların Çevrimiçi Cinsel İstismarının Sona Erdirilmesi için Bölgesel Proje ([email protected]) ve iPROCEEDS-2 projesi ile işbirliği içinde 23-25 Şubat 2021 tarihlerinde Çevrimiçi Çocuk Cinsel İstismarı ile Mücadele konusunda çevrimiçi bir eğitim düzenledik.

Türkiye'deki hâkim ve savcı adaylarına yönelik düzenlenen eğitim kapsamında çevrimiçi çocuk cinsel istismarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile bu bağlamda yürütülen soruşturma süreçlerinde alınabilecek tedbirler hakkında hâkim ve savcı adaylarının bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlandı.

190'dan fazla katılımcı ile düzenlenen eğitimde hâkim ve savcı adayları, alanında uzman ulusal ve uluslararası danışmanlar, Türkiye Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi temsilcileri ile bilgi ve fikir alışverişinde bulundu.

Eğitim içeriğine ilişkin detaylar için eğitim gündemini inceleyebilirsiniz.

Bu çevrimiçi eğitim, AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi i-PROCEEDS-2, [email protected] Projesi ve Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi işbirliğinde düzenlenmiştir.

Avrupa Konseyi, [email protected] projesi için End Violence Fonu kapsamında sağlanan finansal desteği minnetle takdir eder.