Geri

Türkiye’deki Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik “İltica ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” başlıklı HELP eğitiminin çevrim içi açılış etkinliği

Ankara 9 Nisan 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye’deki Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik “İltica ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” başlıklı HELP eğitiminin çevrim içi açılış etkinliği

Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı (HELP - The European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) kapsamında yer alan “İltica ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)” konulu eğitimin açılış etkinliği, 9 Nisan 2021 tarihinde “Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 83 hâkim ve savcı, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi ve T.C. Adalet Bakanlığı temsilcileri, eğitim sorumluları ve Proje ekibi çevrim içi etkinlik vesilesiyle bir araya geldi.

T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanı Sn. Dr. Hacı Ali AÇIKGÖZ ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sn. Cristian URSE yapmış oldukları açılış konuşmalarında, Türkiye’de bulunan mültecilerin sayısının fazlalığına dikkat çekerek eğitimin hakim ve savcılar açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Proje yetkilisi Sn. Çağlar KIRAN çevrim içi HELP platformunda erişime açık bulunan eğitim modülleri ve Proje çerçevesinde verilecek HELP eğitimleri hakkında bilgi verdi. Bunun yanı sıra T.C. Adalet Bakanlığıyla iş birliği içerisinde hâkim ve savcılara yönelik üç eğitim daha verileceğinden bahsetti. Bahsi geçen eğitimlerin isimleri ise şu şekilde: “Göç Bağlamında İdari Gözetime Alternatifler”, “Mülteci ve Göçmen Çocuklar” ve “Çocuk Dostu Adalet”.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğünde avukat olarak görev yapmakta olan Sn. Sanem GÜRUS-TANYAR misafir konuşmacı olarak yer aldığı açılış etkinliğinde konuyla ilgili yasal çerçeve ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları hakkında bilgiler verdi.

Eğitim sorumluları tetkik hâkimi Sn. Taha BÜYÜKTAVŞAN ve tetkik hâkimi Sn. Ramazan TEKİN, HELP platformunu tanıttıktan sonra çevrim içi platforma nasıl giriş yapılacağı, platformun etkili bir şekilde nasıl kullanılacağı ve sanal sınıfta eğitmen ve diğer katılımcılarla nasıl iletişim kurulacağını anlattılar. Bunun yanı sıra, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara HELP sertifikası takdim edileceğini ifade ettiler.

“İltica ve AİHS” konulu HELP Eğitimi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin sığınmacılar ve mültecilerle ilgili içtihatlarına yer vermektedir. Bu hususlar sığınmacılar ve göçmenler bağlamında son derece önemli olup bu eğitim, hukukçuların sığınmacıların korunmasına ilişkin Türk mevzuatı ve uygulamaları ile AİHM içtihatları hakkındaki bilgi birikimlerini artırmayı hedeflemektedir.

 

Bu eğitim, Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek II - 2019-2022” çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında sunulmuştur.