Geri

“Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” hakkında Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Ortak Projesi Açılış Konferansı

Ankara 3 Ekim2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” hakkında Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Ortak Projesi Açılış Konferansı

“Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesinin açılışı, 3 Ekim 2019 tarihinde, Ankara’da, yaklaşık 350 hakim, savcı ve yüksek yargı makamları, yargı kurumları, güvenlik güçleri, finans ve bilişim teknolojileri kurumlarından oluşan proje paydaşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Konferans, Sayın Abdulhamit Gül (Adalet Bakanı), Sayın İsmail Rüştü Cirit (Yargıtay Birinci Başkanı), Sayın Zerrin Güngör (Danıştay Başkanı), Sayın Muhittin Özdemir (Türkiye Adalet Akademisi Başkanı) ve Sayın Christian Berger (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı) de dahil olmak üzere, paydaşların üst düzey katılımıyla dikkat çekti.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Sayın Christophe Poirel, temel haklar ve ceza adaleti alanlarını kapsayan yeni Yargı Reformu Stratejisine değinerek, Türkiye’nin Avrupa standartları doğrultusunda yargı sistemini iyileştirmeye devam etme çabalarının altını çizdi. Ayrıca, insan hakları standartlarına dayanarak, ceza adaleti sistemini daha etkili, adil ve şeffaf hale getirmenin önemini de vurguladı.

Panel tartışmalarının odağını ise, karşılaştırmalı bir perspektifle ele alınan tutukluluk, ceza yargılamalarının adil olması, siber suçlarla mücadele ve terörizmin finansmanı oluşturdu.

Projenin temel hedefi, Türk yargısını ceza adaleti alanında uluslararası ve Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirerek daha da güçlendirmek ve daha verimli, etkili ve görünür kılmaktır. Proje 36 ay sürecek olup, Mart 2022’de sona erecektir.

Açış Konuşmaları

Yakup MOĞUL, Ceza İşleri Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı [Konuşma Metni] [VIDEO]

Muhittin ÖZDEMIR, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı [VIDEO]

Dr. Hakan ERTÜRK, Merkezî Finans ve İhale Birimi Başkanı [VIDEO]

Christophe POIREL, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü  [Konuşma Metni] [VIDEO]

Christian BERGER, Büyükelçi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı [VIDEO]

Abdülhamit GÜL, Adalet Bakanı [VIDEO]

İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanı [VIDEO]

Panel Oturumu: Ceza Adaleti ile İlgili Konularda Uluslararası, Ulusal ve Karşılaştırmalı Perspektifler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feridun YENİSEY, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Konuşmacılar:

Nuri UZUN, Daire Başkanı, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı [Konuşma Metni] [VIDEO]

Jeremy MCBRIDE, Uluslararası Danışman, Avrupa Konseyi [Konuşma Metni] [VIDEO]

Estelle De MARCO, Uluslararası Danışman, Avrupa Konseyi [Konuşma Metni] [VIDEO]

Prof. Dr. Feridun YENİSEY, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi [Konuşma Metni] [VIDEO]