Geri

“Mahkeme Mükemmeliyeti Çerçevesinde İnsan Kaynakları ve Stratejik Mahkeme Yönetimi” Konulu Uluslararası Sempozyum Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi

Ankara 15 Aralık 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“Mahkeme Mükemmeliyeti Çerçevesinde İnsan Kaynakları ve Stratejik Mahkeme Yönetimi” Konulu Uluslararası Sempozyum Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi

“Mahkeme Mükemmeliyeti Çerçevesinde İnsan Kaynakları ve Stratejik Mahkeme Yönetimi” konulu Uluslararası Sempozyum 15 Aralık 2021 tarihinde “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Düzenlenen sempozyumda temyiz mahkemeleri de dâhil olmak üzere, mahkeme mükemmeliyeti çerçevesinde hâkim yardımcılığı ve diğer destek personelinin görev ve sorumlulukları ile konunun hukuki çerçevesi bakımından karşılaştırmalı hukuktaki bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

Sempozyumda açış konuşmalarını Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Christophe Poirel ve Yargıtay Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil yaptı. Poirel konuşmasında projenin özellikle son dönemde büyük bir ilerleme kaydettiğine ve ivme kazandığına dikkat çekti ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa Konseyi üye devletlerinin, sempozyumun ilk oturumunda ele alınacak hâkim ve savcı yardımcılığı pozisyonunun ve eğitiminin stratejik bir önem taşıdığının farkında olduklarının altını çizdi. Yeşil ise Yargıtayın son dönemde reform çalışmalarını, bu çalışmaların üçüncü ana sütununu oluşturan yargının etkinliğini ve adli kaliteyi yükseltmeye yoğunlaştırdığını belirtti.

Sempozyumda Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları dâhil olmak üzere yaklaşık 130 katılımcı yer aldı. Oturumlara sırasıyla Yargıtay Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ve Yargıtay Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak başkanlık yaptı. Oturumlara sunumlarıyla katkı sağlayan konuşmacılar arasında Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hakan Şeker, İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi Yargıcı ve Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE) İsviçre Temsilcisi Luca Marazzi, Murcia Yüksek Mahkemesi Genel Sekreteri Javier Luis Parra García, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım, Ulusal Eyalet Mahkemeleri Merkezi (NCSC) Başkan Yardımcısı Jeffrey Apperson, Slovenya Yüksek Mahkemesi Mahkeme Yönetimi Geliştirme Ofisi Başkanı Jaša Vrabec yer aldı.

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türk Yargıtayı projenin son yararlanıcısıdır.