Geri Türk avukatlar Avrupa Konseyi/Avrupa Birliği Ortak Projesinin uygulamalarını ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ulusal düzeyde teşvik edilerek uygulanmasını tartıştı.

Türk avukatlar Avrupa Konseyi/Avrupa Birliği Ortak Projesinin uygulamalarını ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ulusal düzeyde teşvik edilerek uygulanmasını tartıştı.

27 ve 28 Şubat 2020 tarihlerinde, Ankara’da, “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi (SCoBAL) kapsamında 5. Yönetim Toplantısı, 4. Yürütme Kurulu Toplantısı ve 3. Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Yönetim Toplantısının ardından Yürütme Kurulu bir araya geldi ve katılımcılar Projede yer alan 3 adet beklenen sonuç kapsamında Projede ulaşılan başarıları görüştü:

  1. Yedi pilot ilde model İnsan Hakları Merkezleri (İHM) kurulması yolu ile baroların İnsan Hakları Merkezlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi,
  2. Avukatların, Avrupa insan hakları standartlarını uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerinin arttırılması,
  3. İnsan Hakları Merkezleri, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasındaki iletişim ve eşgüdümün güçlendirilmesi.

TBB, Avrupa Konseyi Proje Ekibi, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve AB Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı ve pilot baro temsilcileri son 6 ayda uygulanan faaliyetleri; dolayısıyla avukatlara yönelik AİHS ile ilgili eğitim materyallerinin geliştirilmesi, Konseyde ve AİHM’de gerçekleştirilen görevlendirmeler, çalışma ziyaretleri, özelleştirilmiş bilgi teknolojileri (BT) aracının geliştirilmesi ve HELP-Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı çerçevesinde uzaktan eğitimlerin uyarlanması faaliyetlerini ele aldı.

3. Koordinasyon Toplantısı ise TBB ve yedi pilot baronun temsilcilerini bir araya getirmiştir. Avukatlar, hem TBB hem de pilot barolarda İHM’lerin geliştirilmesi amacı ile Stratejik Eylem Planı kapsamındaki kısa vadeli hedeflere nasıl ulaşılacağını görüşmüştür. Toplantıda, barolardaki İHM’ler için bütçe ve planlama, organizasyon ve yapı, TBB ve birbirleri ile eş güdümleri ve avukatlara yönelik insan hakları eğitimleri tartışılmıştır. İnsan Hakları Merkezleri Türkiye’de avukatlar açısından AİHS’in tanıtılması ve ulusal düzeyde uygulanmasının teşvik edilmesi için büyük önem arz etmektedir.

Ankara 27 - 28 Şubat 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page