Geri Proje Kapsamında Strazburg’daki Avrupa Konseyine Çalışma Ziyareti Düzenlendi

Strazburg 31 Mayıs – 02 Haziran 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Proje Kapsamında Strazburg’daki Avrupa Konseyine Çalışma Ziyareti Düzenlendi

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında 31 Mayıs – 2 Haziran 2022 tarihinde Fransa’nın Strazburg kentine düzenlenen çalışma ziyaretinde Türkiye Barolar Birliği ve pilot baro temsilcileri Avrupa Konseyini ziyaret etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez’in başkanlığındaki heyette TBB ile yedi pilot baronun (İstanbul, Ankara, Mersin, Diyarbakır, Trabzon, İzmir ve Van) temsilcileri yer aldı.

Katılımcılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyinin çeşitli birim ve daireleri hakkında bilgilendirildi. İşkence ve İnsanlık dışı veya Aşağılayıcı Muameleyi ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT) Sekretaryası, Veri Koruma Birimi, HELP Birimi, Göç ve Mülteciler Genel Sekreteri, Siber Adalet ve Yapay Zeka CEPEJ Çalışma Grubu, İnsan Hakları ve Biyotıp (CDBIO), İnsan Ticareti Bölümü (GRETA), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası Dairesi, Avrupa Hukuki İşbirliği Komitesi (CDCJ) temsilcileri kendi birim ve bölümlerinin rol ve işleyişi hakkında sunumlar yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Heyet Avrupa Konseyi Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener ile de bir araya geldi.