Geri İnsan Hakları İhlallerinin İzlenmesi ve Raporlanması konulu 4. Farkındalık Artırma Toplantısı

Ankara 5 Şubat 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İnsan Hakları İhlallerinin İzlenmesi ve Raporlanması konulu 4. Farkındalık Artırma Toplantısı

Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi 4. Farkındalık Artırma Toplantısı 5 Şubat 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Etkinliğe Avrupa Konseyi, Türkiye Barolar Birliğinin yanı sıra sivil toplum ve baroların insan hakları merkezlerinin temsilcilerinin yanı sıra yaklaşık 300 kişi katılım sağladı. Bu toplantıda “İnsan Haklarının İzlenmesi ve Raporlanması” konusuna ilişkin bilgilendirme ve tartışmaların yapılması hedeflendi. Türkiye Barolar Birliği adına Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez ve Avrupa Konseyi adına Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse ile Avrupa Konseyi Proje Koordinatörü Sergey Dikman’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği toplantıda ele alınan alt başlıklar arasında izlemenin unsurları, standartlar ve normlar, izleme türleri, araçları ve amaçları; veri elde etme ile ilgili olarak bilgi toplama yöntemleri, izlemede standart formlar, durum ve vaka izleme ile eldeki bilginin analizi için insan hakları göstergeleri, kanıt temelli savunuculuk ve savunuculuk için uluslararası mekanizmalar yer aldı. Etkinlik sırasında farklı bakış açılarına ilişkin tartışmalar gerçekleştirildi. Oturumlar, tartışma konuları ve konuşmacılara ilişkin bilgilere bu linkten ulaşılabilirsiniz.

Toplantı sırasında ele alınan güncel konular ve zorluklar, tüm katılımcıların ilgisini çekmiş ve bu da önemli ve verimli tartışmaların gerçekleştirilmesine imkan sağlamıştır.

Toplantının tüm konu başlıklarını ve tartışmalarını özetleyen ve ele alınan konulara ilişkin sonuç ve önerileri de içeren bir rapor hazırlanacaktır.

 

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi (SCoBAL) Ortak Projesi, Avrupa Konseyi tarafından yürütülmekte ve Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak finanse edilmektedir. Türkiye Barolar Birliği, projenin nihai yararlanıcısıdır. Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.