Geri

İlgili Ulusal Kurumlar Arasında Farkındalığı ve İş Birliğini Güçlendirmek Amacıyla Siber Suçlar üzerine Beşinci Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya 17-18 Mart 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İlgili Ulusal Kurumlar Arasında Farkındalığı ve İş Birliğini Güçlendirmek Amacıyla Siber Suçlar üzerine Beşinci Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

17-18 Mart 2022 tarihlerinde Antalya’da hibrit formatlı toplantı şeklinde ilgili kurumlardan temsilcilerin (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden temsilciler, hâkimler ve savcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Bankalar Birliği, Antalya Barosu, Uluslararası Çocuk Merkezi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, MASAK, Merkez Banası, Adli Tıp Kurumu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve projenin ulusal ve uluslararası danışmanları) katılımıyla beşinci Siber Suçlar Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bu faaliyet, siber suçların adli işlemlerinin tüm aşamalarında karşılaşılan ortak zorlukların, bilginin ve deneyimin paylaşılması yoluyla ilgili ulusal kurumlar arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlamıştır.

İki gün boyunca katılımcılar sorunların tespiti, karşılaştırmalı iyi örnekler, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar arasındaki koordinasyonun yanı sıra soruşturma ve kovuşturma aşamalarının asıl aktörleri arasındaki koordinasyon ve iş birliği üzerine fikir alışverişinde bulunmuştur.

Siber Suç Bürolarının bulunduğu üç farklı şehirde benzer toplantılar gerçekleştirilecektir.

Bu toplantıların devamı olarak siber suçlara ilişkin koordinasyon konusunda somut öneriler içeren kapsamlı bir rapor hazırlanacaktır. Adalet Bakanlığı tarafından desteklenen bir platform aracılığıyla bu diyaloğun kurumsallaşmasına destek olacaktır.

 

Bu etkinlik Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenmiştir.