Geri

Düzensiz Göç Yönetimi Sertifika Programının kapanış töreni Ankara’da gerçekleşti

Ankara 26 Mayıs 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Düzensiz Göç Yönetimi Sertifika Programının kapanış töreni Ankara’da gerçekleşti

Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” başlıklı Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi projesi kapsamında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin ev sahipliği yaptığı “Düzensiz Göç Yönetimi Sertifika Programı”nın kapanış töreni 26 Mayıs 2022 tarihinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yerleşkesinde gerçekleşti.

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, FIEP üyesi ülkelerin temsilcileri ile T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) temsilcileri kapanış töreni vesilesiyle bir araya geldi.

Küresel sonuçları olan dünya çapında bir sorun olarak düzensiz göçün hem ulusal hem de uluslararası düzeyde etkin iş birliği ve dayanışma gerektirdiğini vurgulayan Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sn Cristian Urse, Türkiye’nin, ulusal düzeyde düzensiz göç yönetimi bağlamında etkili hukuki ve uygulamaya dönük tedbirler alarak ve düzensiz göç konusunda bilgi ve deneyim paylaşmı, ortak mücadele ve iş birliği konularında uluslararası girişimlerde aktif rol oynayarak düzensiz göçle mücadelede dünya üzerindeki diğer ülkeler için iyi bir örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.

 

Sürekli Eğitim Merkezi Komutan Vekili Sn Levent Özsel iki hafta süren sertifika programının detayları hakkında bilgi verdi ve etkinliğin düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisine teşekkür etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Sn Murat Bulut, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi ve etkili göç yönetimi politikaları ve uygulamaları sonucunda elde edilen deneyimlerin akademik ve bilimsel çalışmalarla analiz edildiğini belirterek, programın amacının elde edilen sonuçları uluslararası kolluk kuvvetleri camiasıyla paylaşmak olduğunu ifade etti. Düzensiz göç yönetimine ilişkin bu tür büyük çaplı etkinliklerin uluslararası iş birliği ve dayanışmaya önemli katkılar sağladığını vurgulayan Sn. Bulut etkinliğin düzenlenmesinde finansal destek ve uzman desteği sağlayan “Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesine ve proje ekibine teşekkürlerini iletti.

 

“Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye İçin Yatay Destek 2019-2022” çerçevesinde yürütülmektedir.