Geri

“Kararların Gerekçelendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Bakış Açıları” üzerine uluslararası bir çevrim içi seminer gerçekleştirildi

Ankara 5 Kasım 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“Kararların Gerekçelendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Bakış Açıları” üzerine uluslararası bir çevrim içi seminer gerçekleştirildi

“Kararların Gerekçelendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Bakış Açıları” konulu uluslararası seminer çevrim içi olarak 5 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 200’e yakın kişinin katılım sağladığı toplantı, ceza, özel ve idari hukukuna ait bütün konularda yeterli gerekçeli kararların yazılmasına ilişkin en iyi uygulamaların tartışılması amacıyla Anglo-Sakson ve Kara Avrupası Hukuk Sistemlerinden olmak üzere yedi ülkeden hukuk uygulayıcıları bir araya getirmiştir.

Seminerde katılımcılar gerekçeli karar hakkına ilişkin farklı hukuk sistemleri ile ilgili bilgilendirilmiş ve ilgili davalardan örnekler sunulmuştur. Toplantının odak konusu, planda hem münferit bir hedef hem de kesişen bir konu olarak yer alan, Türkiye İnsan Hakları Eylem Planı Hedef 2.2 kapsamında yer alan “gerekçeli karar hakkının güçlendirilmesidir”. Bu konu, farklı usul aşamalarında karşılaşılan yetersiz gerekçelendirmeye ilişkin endişelerin dile getirildiği AİHM ve Türkiye’deki yüksek mahkeme kararlarıyla da bağlantılıdır. Proje kapsamında oluşturulan çıktılar Türkiye Adalet Akademisinin gerekçeli karar eğitim derslerinde tamamlayıcı kaynak materyal olarak da kullanılacaktır.

Etkinlik ‘’2019-2022 Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek’’ AB/Avrupa Konseyi ortak programı ile ‘’Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması’’ AB/Avrupa Konseyi ortak programı ortaklığında gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik öncesinde Yatay Destek programı kapsamında adil yargılanma hakkı ve özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili ihtiyaçların değerlendirilmesi amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş, tüm yargı alanları için gerekçeli karara ilişkin düzenli ve sistematik bilgi sağlamak amacıyla, gerekçeli kararlara ilişkin düzenli eğitim ve yeni yöntemler geliştirilmesi ihtiyacı gibi önerilerde bulunulmuştur. Buna ek olarak, bu toplantılar serisinin bir önceki toplantısında, birinci ve ikinci derece mahkeme hakimlerinden oluşan katılımcıların yeterli gerekçelendirme konusunda farkındalığının artırılmasına ve, yeterli gerekçelendirmeyi teşvik etmenin yolları hakkında daha kapsamlı tartışmalar yapılmasına odaklanılmıştır. Son olarak, Ceza Adalet Sistemi projesi kapsamında, gerekçeli karar üzerine modüller meslek öncesi eğitim safhası için geliştirilmişken, meslek içi eğitim safhası için geliştirilmeye devam edilmektedir.