Geri

CENDOJ (İspanya) ve Türk Yargıtayı Merkezi Bir Veri Tabanının Kurulması Konusunda Fikir Alışverişinde Bulundu

Ankara 04 Aralık 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
CENDOJ (İspanya) ve Türk Yargıtayı Merkezi Bir Veri Tabanının Kurulması Konusunda Fikir Alışverişinde Bulundu

Türk Yargıtayı, İspanyol yargısı bünyesindeki içtihat veri tabanının nasıl işlediğini incelemek üzere, 4 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen çevrimiçi toplantıda İspanyol Adli Dokümantasyon Merkezi (CENDOJ) temsilcileri ile bir araya geldi. “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi kapsamında Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen etkinlik, Türk Yargıtayı bünyesinde merkezi bir veri tabanının oluşturulması için yürütülecek bir dizi faaliyetin bir parçasını oluşturuyor.

Açılış konuşmaları sırasında, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sn. Cristian Urse, Yargıtayın Türkiye’de adaletin sağlanmasında kilit bir kurum olduğunu vurguladı. Türk Yargıtayı Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Mustafa Saldırım ise, adli dokümantasyonun sadece bir kütüphanecilik faaliyeti olmadığına, hâkimlerin etkin, verimli, hızlı ve hatasız karar vermeleri bakımından kritik öneme sahip bir organizasyon olduğuna dikkat çekti. Sn. Saldırım ayrıca “merkezi içtihat veri tabanını ne kadar iyi kurabilirsek, insanların hukuki güvenliğini o kadar iyi sağlamış olacağız ve yargının hızını daha çok artıracağız” dedi.

İspanyol ve Türk temsilciler toplantı sırasında, Türk Yargıtayı bünyesinde kurulacak merkezi içtihat veri tabanına ilişkin olarak fikir edinmek amacıyla Yargıtayın ve CENDOJ’un mevcut bilgi teknolojileri (BT) hakkında bilgi ve deneyim alışverişinde bulundular.

Türk Yargıtayı Bünyesinde Merkezi Bir Veri Tabanının Oluşturulması kapsamında bir sonraki faaliyet Ocak 2021’de gerçekleştirilecek ve bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihat veri tabanı HUDOC’tan hukukçular ve BT uzmanlarının katılacağı çevrimiçi bir toplantı planlanmıştır