Geri

Yargıtayın Kurumsal Kapasitesine İlişkin İhtiyaç Değerlendirme Süreci Tamamlandı

Ankara 03 Nisan 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Yargıtayın Kurumsal Kapasitesine İlişkin İhtiyaç Değerlendirme Süreci Tamamlandı

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi kapsamında yürütülen ihtiyaç değerlendirme süreci, anket uygulamaları ve odak grup görüşmelerinin gerçekleştirilmesiyle tamamlandı. Bu kapsamda, mevzuatın ve güncel istatistiklerin incelendiği, Yargıtayın etkinliği ve verimliliğiyle ilgili hazırlanan masabaşı raporuna dayanarak derinlikli bir araştırma yapıldı.

Anket çalışmalarının geliştirilme ve yürütülme aşamalarında, Türkiye’de ilk defa Uluslararası Mahkeme Mükemmeliyeti Çerçevesi’nin (IFCE) “öz değerlendirme anketi” ile Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonunun (CEPEJ) “mahkeme kullanıcılarına yönelik memnuniyet anketleri” yöntemleri uygulandı. Anket çalışması, 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde Yargıtay Başkanlığında öz değerlendirme ve mahkeme kullanıcıları memnuniyet anketleri olmak üzere iki ayrı anket hâlinde düzenlendi. Yargıtay üyeleri, Cumhuriyet savcıları, tetkik hâkimleri ve idari personelinden oluşan 70 kişilik bir örneklem grubuyla çevrimiçi gerçekleştirilen öz değerlendirme anketiyle Yargıtay çalışanlarının Yargıtayın sunduğu hizmetlere ilişkin algısı ölçüldü. Yargıtayda davası bulunan taraflar ve avukatlardan oluşan yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Yargıtay binasında gerçekleştirilen anketle ise, mahkeme kullanıcılarının memnuniyet düzeyleri ve geliştirilmesi gereken olası alanlarla ilgili sorular soruldu.

Anket sonuçlarına dayalı olarak 9-13 Mart 2020 tarihlerinde Yargıtay ve Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ankara Batı Adliyesi, Türkiye Barolar Birliği ile Ankara Barosu ve İstanbul Barosu temsilcilerinden oluşan çeşitli paydaş kurumlarla odak grup görüşmeleri ve derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Katılımcılar; Yargıtayın iş yükü ve birikmiş işleri, içtihat tutarlılığı, Yargıtay kararlarının kalitesi, Yargıtay çalışanlarının eğitim ihtiyaçları ile mahkeme kullanıcılarının ve hukuk profesyonellerinin memnuniyet seviyesi gibi konuların ele alındığı görüşmelerde katılımcılar gibi konularda düşüncelerini paylaştılar.

Öz değerlendirme ve mahkeme kullanıcıları memnuniyet anketlerinden ve odak grup görüşmeleri ile derinlemesine görüşmelerden elde edilen çıktıları ve sonuçları kapsayan temel durum değerlendirme raporunun önümüzdeki ay tamamlanması bekleniyor.