Geri

Emek Sömürüsü Amaçlı İnsan Ticaretiyle Mücadelede En İyi Uygulamaları İçeren Derleme artık Türkçe!

Ankara 7 Mayıs 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Emek Sömürüsü Amaçlı İnsan Ticaretiyle Mücadelede En İyi Uygulamaları İçeren Derleme artık Türkçe!

Son yıllarda önemli bir artışın yaşandığı emek sömürüsü amaçlı insan ticareti, bazı Avrupa ülkelerinde en yaygın sömürü biçimi olarak öne çıkmaktadır. Emek Sömürüsü Amaçlı İnsan Ticaretiyle Mücadelede En İyi Uygulamaları İçeren Derleme, Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesine Taraf Devletlerin emek sömürüsü amaçlı insan ticaretinin önlenmesinde ve mücadelesinde uygulanmış etkili uygulamalara yer vermekte ve Taraf Devletlerin konuyla ilgili geleceğe yönelik uygulamalarına katkı sağlamayı ve alacakları tedbirlere ilişkin rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bahse konu derleme, Emek Sömürüsü Amaçlı İnsan Ticaretiyle Mücadele Girişimlerinin Güçlendirilmesine İlişkin Genel Sekreterlik Yol Haritasının hayata geçirilmesi sürecinin bir bileşeni olarak GRETA tarafından hazırlanmakta olan kılavuz belgesine temel oluşturacaktır.

Derlemeye buradan erişebilirsiniz.

Bu belge, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek II - 2019-2022” çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında yayınlanmıştır.