Geri Projenin 6. Yürütme Kurulu toplantısında İzleme Kurullarının kapasitelerinin geliştirildiği sonucuna varıldı

Projenin 6. Yürütme Kurulu toplantısında İzleme Kurullarının kapasitelerinin geliştirildiği sonucuna varıldı

“Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması” projesinin 12 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da hibrid formatta gerçekleştirilen altıncı Yürütme Kurulu toplantısında Ekim 2021 – Nisan 2022 döneminde ulaşılan sonuçlar tartışıldı. Toplantıda vurgulanan kazanmalardan bazıları üç farklı ceza infaz kurumu izleme el kitabının dağıtılması, saha eğitimleri ile eğitim materyal ve modüllerinin tamamlanması, izleme kurulları web sitesinin kullanıma açılması (www.izlemekurulu.gov.tr) ve izleme kurulu üyelerine yönelik web platformunun geliştirilmesi oldu. Ayrıca, tüm Yürütme Kurulu üyeleri, proje kapsamında gerçekleştirilen saha eğitimleri, yuvarlak masa toplantıları, yıllık koordinasyon toplantısı ve diğer kapasite geliştirme faaliyetlerinin ardından, izleme kurullarının raporlarında somut tavsiyelere yer verdikleri ve raporların niteliğinin gözle görülür ölçüde iyileştiğini belirtti.

Toplantıda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, izleme kurulları, Ulusal Önleme Mekanizması, Kamu Denetçiliği Kurumu ve sivil toplum temsilcileri, bir infaz hâkimi ve bir Cumhuriyet savcısı, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İsviçre ve İsveç Büyükelçilikleri ile Avrupa Konseyi temsilcilerinden oluşan 27 katılımcı bir araya geldi. Yürütme Kurulu üyeleri Nisan – Eylül 2022 faaliyet planını kabul etti ve projenin 2022 sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.

“Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanmaktadır.

Ankara 12 Nisan 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page