Türkiye’deki Sivil İzleme Kurullarına ilişkin değerlendirme raporu ve temel araştırma raporları tartışıldı ve raporlara son şekli verildi

Ankara 16-17 Aralık 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye’deki Sivil İzleme Kurullarına ilişkin değerlendirme raporu ve temel araştırma raporları tartışıldı ve raporlara son şekli verildi

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen sivil izleme kurulu üyeleri, infaz hâkimleri, savcılar, Adalet Bakanlığı müfettişleri ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri, 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da bir araya geldiler. Toplantı kapsamında, daha önce sırasıyla İstanbul ve Antalya’da gerçekleştirilen bölgesel toplantılarda elde edilen sonuçlar ışığında değerlendirme raporu ile temel araştırma raporları üzerine tartışmalar yürütüldü ve raporlara son şekli verildi.

Sonuç olarak, Avrupa Konseyi danışmanları, sivil izleme kurullarının kurumsal ve operasyonel çerçeveleri ile kapasitelerinin güçlendirilmesi konusunda büyük önem taşıyacak olan raporların son versiyonlarına yansıtılmak üzere katılımcılardan gerekli geribildirimleri aldı. Tamamlanan raporlar, sivil izleme kurullarının daha bağımsız hâle gelmesini sağlamak ve sivil izleme kurulları izleme araçlarını ve raporlama kapasitelerini güçlendirerek kurulların etkinliğini artırmak üzere yasal çerçevede değişiklik yapılması yönünde tavsiyeler sağlayacak ve bu konularda yol gösterecektir. Söz konusu raporlar, iç koordinasyonun ve ilgili diğer organlar ve paydaşlarla dış iletişimin iyileştirilmesi konusundaki tedbirlerin yanı sıra sivil izleme kurulu üyelerinin sürdürülebilir eğitiminin ve profesyonel gelişiminin saplanması yolunda da öneriler ortaya koyacaktır.

Bu toplantı, İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından finanse edilmekte olan “Türkiye’deki Sivil İzleme Kurullarının Kapasitesinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması” Projesi kapsamında düzenlenmiştir.