Geri

Türkiye’de insan ticaretiyle mücadele zirvesi

Ankara 29 - 30 Temmuz 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye’de insan ticaretiyle mücadele zirvesi

Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü münasebetiyle, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından 29 ve 30 Temmuz 2021 tarihlerinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla iki günlük “İnsan Ticareti ile Mücadele Zirvesi” düzenlendi.

Ankara'da gerçekleşen zirve, birinci gün 125, ikinci gün 95 kişi olmak üzere 25 farklı kurumdan temsilcilere ev sahipliği yaptı. Etkinlik ayrıca YouTube üzerinden İngilizce ve Türkçe olarak yayınlandı.

Önemli sayıda katılımcının bir araya geldiği zirvede insan ticaretiyle mücadeleye ilişkin temel konular üzerinde duruldu.

Etkinliğin birinci gününde yapmış oldukları açılış konuşmalarında Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ramazan Seçilmiş, Avrupa Konseyi Programlar Genel Müdürlüğü Direktörü Sn. Verena Taylor ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İş Birliği Başkanı Sn. André Etienne Lys etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade ettikten sonra insan ticaretinin günümüzün en önemli insan hakları sorunlarından biri olmaya devam ettiğini vurgulayarak bu bağlamda emek sömürüsü, cinsel sömürü ve çocuk ticareti gibi insan ticaretinin farklı şekilleriyle mücadelede iş birliği ve eş güdümün önemine dikkat çekti.

Birinci günün kalan yarısında insan ticaretiyle mücadele amacıyla sahada yürütülen proje ve faaliyetler ile Türkiye'nin insan ticaretiyle mücadele konusunda geçmişte ve günümüzde yürüttüğü çalışmalarla ilgili sunumlar yapıldı. Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen oturumlarda, Türk Ceza Kanunu'nda İnsan Ticareti Suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 80. Maddesi, İnsan Hakları Ulusal Eylem Planı Çerçevesi ve Düzensiz Göç Bağlamında İnsan Ticareti Mağdurları konuları üzerinde duruldu.

Birinci günün son oturumunda GRETA başkanı Sn. Helga Gayer, insan ticareti olgusunun doğası göz önünde bulundurulduğunda, etkili bir mücadele sağlanabilmesi için suçun önlenmesi, mağdur haklarının korunması ve insan tacirlerinin kovuşturulmasını kapsayan eşgüdümlü ve çok disiplinli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Panel katılımcıları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, IOM, Antalya Aile Danışmanları Derneği Yatay Destek faaliyet ekibi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) temsilcilerinin yanı sıra Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı yer aldı.

Bu çok sektörlü yaklaşım, Türkiye'de insan ticaretiyle mücadele konusunda kurumlar arası güçlü bir eş güdüm sağlanması için zemin hazırlarken aktörler arası görüş alışverişine de imkan tanıdı.

Bu zirve, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ortak programı “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek 2019-2022” çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında düzenlenmiştir.