Türk avukatlar için gerçekleştirilen Çalışma Ziyareti

Strazburg 27 - 29 NKasım 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk avukatlar için gerçekleştirilen Çalışma Ziyareti

 

27-29 Kasım 2018 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türkiye’deki bazı baroların temsilcileri Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini ziyaret etmiştir. Ziyaret “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi çerçevesinde düzenlenmiştir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sn. Metin Feyzioğlu başkanlığındaki heyet, TBB ve Mersin, Trabzon, Diyarbakır, Ankara, İzmir, İstanbul, Van ve Kastamonu Barolarının temsilcilerinden oluşmuştur.

Program dahilinde, Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu), İnsan Hakları Komiseri, Avrupa İşkencenin ve İnsanlık dışı veya Onur kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararlarının İcrası Dairesi gibi Avrupa Konseyinin çeşitli kurumlarının temsilcileri ile görüşmeler yapılmıştır. Heyet ayrıca López Ribalda ve Diğerleri –İspanya (süpermarkette gizli kamera kaydı alınması) davası kapsamında Büyük Daire duruşmasına katılmış ve AİHM Yazı İşleri Müdürlüğünde görev yapan hukukçular tarafından AİHM içtihadına ilişkin yapılan sunumları dinlemiştir. Heyet, ziyaret süresince, AİHM’e başvuru ve ilgili ücretin hesaplanması, hukukçulara yönelik Avrupa Konseyi eğitim programı (HELP), avukatlık mesleği ile ilgili Sözleşme ve yapay zeka gibi avukatlık mesleği ve uygulamaya ilişkin konuları ele almıştır.

Heyet, ayrıca İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü Sn. Christos Giakoumopoulos, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı Özel Kalem Müdürü Sn. Leyla Kayacık ve İnsan Hakları Müdürü Sn. Christophe Poirel gibi Avrupa Konseyinin üst düzey çalışanları ile bir araya gelmiştir.

Avrupa Baroları Konseyi (CCBE), Strazburg Daimi Delegasyon Başkanı Sn. Piers Gardner ile de bir toplantı yapılmıştır, kendisi avukattır ve AİHM’de çeşitli davalarda başvurucuları temsil etmektedir.