Anayasa Mahkemesinin Karalarının Etkisine İlişkin Bölge Toplantısı Trabzon’da gerçekleştirildi

Trabzon 10 Kasım 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Anayasa Mahkemesinin Karalarının Etkisine İlişkin Bölge Toplantısı Trabzon’da gerçekleştirildi

Anayasa Mahkemesinin (AYM) kararlarının ceza ve hukuk yargısına etkisine ilişkin bölge toplantısı, Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında 1 Kasım 2022 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirildi.

Bu üst düzey toplantıda AYM temsilcileri, Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi temsilcileriyle bir araya gelmiştir. Trabzon Valisi ve Belediye Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisinden temsilciler toplantıya katılım sağlamıştır. Etkinliğe, yargı mensupları yoğun ilgi göstermiş ve toplamda yaklaşık 100 katılımcı yer almıştır. Katılımcılar arasında ceza ve hukuk mahkemelerin hakimleri, Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane illerinden gelen savcıların yanı sıra, AYM üyeleri, hakim ve raportörleri de bulunmaktadır.

Toplantı Hasan KÜÇÜKOSMAN (Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı), Ahmet ÇELİKKOL (Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı), Pınar BAŞPINAR (Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili) ve Zühtü ARSLAN (Anayasa Mahkemesi Başkanı) tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Toplantıda AYM kararlarının ceza ve hukuk yargılamaları üzerindeki etkilerine odaklanılmıştır. Yargıtay üyeleri ve AYM raportörleri, sunumlarında konuları AYM kararlarının objektif ve sübjektif etkileri bakımından ele almışlardır. Ayrıca, AYM kararları neticesinde yapılan yeniden yargılama ve yeniden soruşturma, ceza ve hukuk yargılamalarında kararların uygulanmasına ilişkin problemler ve çözüm önerileri de derinlemesine tartışılmış, AYM’nin adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkı, ifade özgürlüğü hakkı ve özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı konularındaki içtihadı da ele alınmıştır. Toplantı katılımcıların sorularının panelistler tarafından yanıtlandığı interaktif bir soru cevap oturumuyla sona ermiştir.

“Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından uygulanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Projenin nihai faydalanıcı kurumudur.