Geri

“Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi” Konulu Sunum Çalıştayı ve Uzmanlar Grubu Toplantısı Hibrit Şekilde Gerçekleştirildi

Ankara 6 Aralık 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi” Konulu Sunum Çalıştayı ve Uzmanlar Grubu Toplantısı Hibrit Şekilde Gerçekleştirildi

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi kapsamında “Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi” konulu Sunum Çalıştayı 6 Aralık 2021 tarihinde uluslararası katılımla Yargıtay Başkanlığı binasında hibrit şekilde gerçekleştirildi. Çalıştayın ardından 7 Aralık 2021’de ise Uzmanlar Grubu Toplantısı düzenlendi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Sunum Çalıştayında yaptığı açış konuşmasında şu hususa dikkat çekti: “Farklı hukuk sistemlerini ve yargı geleneklerini temsil eden hâkimlerle ve hukukçularla yaptığımız bilgi ve deneyim paylaşımı, şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz reformlara önemli katkılar sağladı.” Ayrıca günümüzde temyiz mahkemelerinin görevinin yalnızca verilen kararların hukuka uygunluğunu incelemekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda temyiz mahkemelerinin hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin sağlanması yoluyla gereksiz dava açılmasının veya kanun yoluna başvuruların önlenmesi, adli kalitenin yükseltilmesi, halkın yargıya duyduğu güvenin artırılması gibi görevlerinin de bulunduğunu sözlerine ekledi. Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse ise yaptığı açış konuşmasında, Avrupa Konseyi ile ilgili bilgi verdikten sonra Avrupa Konseyinin Yargıtay ile yıllar içinde çeşitli projeler aracılığıyla yakın bir iş birliği geliştirdiğini, ancak bu projenin Yargıtayın ana yararlanıcısı olduğu ilk proje olduğunu belirterek projede sağlanan iş birliği için Yargıtaya teşekkürlerini iletti.

Çalıştayda Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları dâhil olmak üzere yaklaşık 130 katılımcı yer aldı. Oturumlara sırasıyla Yargıtay Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ve İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk başkanlık yaptı. Oturumlara sunumlarıyla katkı sağlayan konuşmacılar arasında Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE) Başkanı ve Slovenya Yüksek Mahkemesi Hâkimi Nina Betetto, Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Paul Roberts, ABD Arizona Bölgesi Yüksek Mahkeme Yargıcı David Campbell, Avukat ve Arabulucu Dr. Martin Manzel ile Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey yer aldı.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen Uzmanlar Grubu Toplantısına Akarca başkanlık etti. Toplantıda Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet İlkeleri’ne göre oluşturulan 10 ana başlık, Yargıtay Başkanlığının ve katılımcıların kendi ülke deneyimleri, karşılaştırmalı hukuktaki iyi uygulama örnekleri ve uluslararası standartlar ile birlikte değerlendirilerek detaylandırıldı.

 

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türk Yargıtayı projenin son yararlanıcısıdır.