Geri

Aile Mahkemeleri Projesi Kapsamında Seçilen Pilot Mahkeme Hâkimleri Proje Hakkında Bilgilendirildi

Ankara 8 Ekim 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Aile Mahkemeleri Projesi Kapsamında Seçilen Pilot Mahkeme Hâkimleri Proje Hakkında Bilgilendirildi

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Projesi kapsamında seçilen pilot aile mahkemelerinin hakimleri, Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi proje ekipleri tarafından 8 Ekim 2021 tarihinde proje hakkında bilgilendirildi.

İlk kez bir araya gelen ve Türkiye’nin yedi farklı coğrafi bölgesinden seçilen aile mahkemesi hakimleri, aile yargılaması usullerinde etkinlik ve yeknesaklığın sağlanmasını ve ebeveyn ve çocuklar üzerindeki ikincil travmanın en aza indirilmesini amaçlayan Projenin kapsamı ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Proje, Türkiye'nin yedi bölgesinden çeşitli büyüklüklerde olmak üzere seçilen Ankara, İzmir, Sakarya, Ordu, Hatay, Kars ve Mardin adliyelerini, başta ihtiyaç analizi olmak üzere çeşitli Proje faaliyetlerinde görev almak ve geliştirilecek kılavuz ve araç süreçleri ile farkındalık faaliyetlerinin uygulanmasında etkin rol almak üzere pilot adliyeler olarak seçmiştir.

 

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülmektedir. Proje, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesini sağlamayı ve aile mahkemelerinin özellikle kadınların, çocukların ve diğer aile üyelerinin haklarını korumadaki etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.