Geri

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Üzerine Yeni Eğitim Programları ve Materyaller

Ankara
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Üzerine Yeni Eğitim Programları ve Materyaller

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi; İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi ile birlikte, Türkiye'deki kilit meslek grupları için, kadına yönelik şiddeti önleme ve bunlarla mücadele konusunda yeni eğitim programları ve materyalleri geliştirmektedir. Bu hedef grupları arasında hakimler ve savcılar, kolluk kuvvetleri (polis ve jandarma), sosyal hizmet uzmanları ve adli destek görevlileri bulunmaktadır.

GREVIO (Kadınlara Yönelik Şiddetle ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Konusunda Uzmanlar Grubu) tarafından belirtildiği üzere, kadına yönelik her türlü şiddeti kapsayan sistemik başlangıç eğitimi ​​ve hizmet içi eğitim, kamu görevlilerinin bu vakalara daha yetkin bir şekilde müdahale etmesi ve mağdurların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmeleri için onları gerekli bilgi ve becerilerle donatmak açısından önemlidir. GREVIO'nun Türkiye değerlendirme raporundaki bulgulara ve uluslararası ve yerel uzmanlar ile ortak kurumlar ve sivil toplum örgütünden temsilcilerin katılımı ile 24-30 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen çevrimiçi ihtiyaç analizi toplantılara dayanarak her bir meslek grubu için Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ile uyumlu uzman eğitim programları ve materyalleri, üretilecektir. Bu eğitim programlarında, interaktif eğitim metodolojileri kullanılacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, etkili risk değerlendirmesi ve güvenlik planlaması yoluyla mağdurun korunmasının yanısıra çok kurumlu işbirliği gibi konular da bu eğitimlerde ele alınacaktır.

Adalet Bakanlığı temsilcisi Sn. Gökçe Bahar Öztürk’ün belirttiği üzere, “Önümüzdeki dönemde adli destek uzmanlarının sayısını artırmayı ve Müdürlüklerimiz ile adli görüşme odaları bünyesinde adli süreç boyunca suç mağdurlarına yönelik uzmanlaşmış destek hizmetleri vermeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, adli destek uzmanları için, cinsel şiddet de dahil olmak üzere, kadına yönelik şiddet mağdurlarına yaklaşım ve destek konusunda uzmanlaşmış bir hizmet içi eğitim programı ve rehberin hazırlanması oldukça faydalı olacaktır.”

Yeni geliştirilen program ve materyallere dayanarak eğitimler, 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren yüz yüze veya çevrimiçi olarak gerçekleştirilmeye başlanacaktır.

“Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddete Karşı Kapsamlı Kurumsal Müdahale Geliştirme” projesi, Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi “Balkanlar ve Türkiye için Yatak Destek 2019-2022” ortak programının bir parçasıdır.