Geri

Yeni Rapor: Kadına Yönelik Şiddetle ilgili Veri Toplanmasına ilişkin Avrupa Standartları ve Ümit Veren Uygulamalar

Ankara 5 Nisan 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Yeni Rapor: Kadına Yönelik Şiddetle ilgili Veri Toplanmasına ilişkin Avrupa Standartları ve Ümit Veren Uygulamalar

Avrupa Birliği / Avrupa Konseyi ortaklığyla gerçekleştirilen Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddete karşı kapsamlı kurumsal müdahale geliştirme” projesi tarafından 30 Kasım 2020 tarihinde düzenlenmiş olan Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle ilgili idari veri toplanması ve analizi” konulu internet tabanlı seminerinde (webinar) değinilen standartlara ve altı Avrupa ülkesinden (Avusturya, Fransa, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık) veri toplamaya ilişkin ümit veren uygulamalara genel bir bakış sunan raporu yayınladı.

Webinar raportörü Biljana Brankovic’in belirttiği üzere, “Veri sadece sıkıcı sayılar değildir. Devletlerin kadına yönelik şiddeti önleme ve bunlarla mücadele etme çabalarını analiz etmelerine ve takip etmelerine olanak tanıyan temel araçtır. Kanıta dayalı politika oluşturma ulaşılması zor bir hedeftir, ancak bunu yapmaya değer.”

Bu rapor, kişisel verilerin korunması da dahil, geçerli Avrupa normlarına uygun olarak, kadına yönelik şiddetle ilgili verilerin kolluk kuvvetleri, yargı, sosyal hizmet ve sağlık sektörleri tarafından toplanması, kaydedilmesi ve dönüştürülmesine ilişkin asgari standartları ayrıntılı olarak ele almaktadır.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için, Türkçe’ye de çevrilmiş olan, Avrupa Konseyi'nin “Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle ilgili veri toplama ve araştırma: İstanbul Sözleşmesi'nin 11. Maddesi hakkındaki yayınını inceleyebilirsiniz.

Bu rapor, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin “Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek 2019-2022”ortak programı kapsamında uygulanan “Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddete karşı kapsamlı kurumsal müdahale geliştirme” projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Webinar raporu: “Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet ile ilgili idari veri toplanması ve analizi”