Geri

Seçilen Beş Üye Devletteki Gözaltı ve Soruşturma Evresinde Tutuklamaya ilişkin Karşılaştırmalı Analiz Çalışmasının Tanıtımı

Ankara 13 Aralık 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Seçilen Beş Üye Devletteki Gözaltı ve Soruşturma Evresinde Tutuklamaya ilişkin Karşılaştırmalı Analiz Çalışmasının Tanıtımı

Gözaltı ve soruşturma evresinde tutuklama aşamalarında insan haklarının korunması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin merkezinde yer almaktadır. Bu aynı zamanda Türkiye'nin İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023), özellikle “Adli Kontrol Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Standartların Yükseltilmesi”ne yönelik bir dizi önlem öngören Hedef 5.2 kapsamında yer alan ve kilit önemi olan bir taahhüttür.

Planlanan reformları desteklemek amacıyla, Avrupa Konseyi, çeşitli yasal geleneklere sahip beş Üye Devlette (Danimarka, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere ve Galler odaklı Birleşik Krallık) yürürlükte olan ilgili mevzuat ve uygulamaları analiz eden karşılaştırmalı bir hukuk çalışması gerçekleştirmiştir.

Çeşitli ülkelerden kıdemli araştırmacıların da yer aldığı bu kapsamlı araştırmanın temel bulguları, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi ile işbirliğiyle Ankara'da düzenlenen bir uzman paneli kapsamında sunulmuştur. Toplantıda tutuklama ve gözaltının gerekliliği ve orantılılığı ilkelerinin uygulanması, belirli katalog suçlar, sanıkların dava dosyasına erişimi, soruşturma evresinde tutukluluğa ilişkin azami süre ve tazminat hakkının kapsamı ve uygulaması gibi çok çeşitli konular ele alınmıştır.

Yazarı tarafından yapılan özet ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli bir hukukçu ve önde gelen Türk akademisyenler tarafından yapılan analizlerin ardından, 200'ün üzerinde Türk hakim, savcı ve avukatın fiziki ve çevrim içi aktif katılımıyla bir soru-cevap oturumu yapılmıştır.

Etkinlik, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı “Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek 2019-2022” kapsamında, özgürlük ve güvenlik hakkı ile adil yargılanma hakkı konularına odaklanan bir dizi yuvarlak masa toplantısı ve seminerin sonuncusu olarak gerçekleştirilmiştir.