Stajyer Avukatlar için “AİHS’e Giriş ve AİHM” ve “İltica ve AİHS” konulu HELP Eğitimleri Başlangıç Toplantısı

Çevirimiçi 21 Şubat 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Stajyer Avukatlar için “AİHS’e Giriş ve AİHM” ve “İltica ve AİHS” konulu HELP Eğitimleri Başlangıç Toplantısı

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi, “AİHS’ye Giriş ve AİHM” ve “İltica & AİHM” başlıklı, eğitmenli HELP Eğitimlerinin açılışını duyurmak amacıyla 21 Şubat 2022 tarihinde çevrimiçi bir açılış toplantısı düzenlemiştir.

Sadece stajyer avukatların katılımına açık olan bu iki eğitmenli eğitim için düzenlenen açılış toplantısına yaklaşık 900 stajyer avukat katılmış, ve katılımcılara Avrupa Konseyi tarafından yürütülen HELP eğitimleri (Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi) ile HELP platformu konularında pratik bilgiler verilmiştir.

Katılımcılar, Sn. Eva PASTRANA (Adalet ve İnsan Hakları Eğitim Birimi Başkanı -Avrupa Konseyi), Sn. Pınar BAŞPINAR (Ankara Program Ofisi Operasyonlardan Sorumlu Başkan - Avrupa Konseyi) ve Sn. Murat YALKIN (Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi Müdürü - Türkiye Barolar Birliği) tarafından karşılanmıştır. Toplantı, Sn. Fethullah SOYUBELLİ’nin (Hâkim- HELP Birimi- Avrupa Konseyi) HELP Programı ve HELP Platformunun kullanılmasına ilişkin sunumu ile devam etmiştir. Ali Rıza GÜDER (Avukat- HELP Birimi- Avrupa Konseyi) kursların içeriği hakkında bilgi vermiştir, ve Sn. Musa Toprak (Proje Yöneticisi ve HELP Türkiye için kontak kişisi – Avrupa Konseyi) eğitimler hakkında pratik bilgiler başlıklı kapsamlı sunumlarıyla toplantıya katkıda bulunmuştur. Toplantının son bölümünde, eğitimler boyunca katılımcılara rehberlik edecek altı eğitmen kendilerini tanıtmıştır.

HELP AİHS’ye giriş ve AİHM eğitimi, katılımcılara, Sözleşme ve Mahkeme hakkında bilgiler verirken, aynı zamanda katılımcıların, insan hakları standartlarının ulusal düzeyde doğrudan uygulanmasının olabilirliğini gösterecektir. Kurs tamamlandığında katılımcılar, AİHS’nin uygulamalarını ulusal içtihatlara otomatik olarak bağlayabileceklerini göreceklerdir. İnteraktif İltica ve AİHS kursu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, özellikle sığınmacılar ve mülteciler ile ilgili temel hükümlerini ve içtihatlarını kapsamaktadır.

 

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi (SCoBAL) Ortak Projesi, Avrupa Konseyi tarafından yürütülmekte ve Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak finanse edilmektedir. Türkiye Barolar Birliği, projenin nihai yararlanıcısıdır. Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.