Geri

İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu Gerçekleştirildi

İSTANBUL 12-14 MAYIS 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu Gerçekleştirildi

“İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu” 12-14 Mayıs 2022 tarihlerinde “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi kapsamında İstanbul’da gerçekleştirildi. Üç gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı etkinliğe Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları, İstanbul ve Bursa Bölge Adliye Mahkemesi daire başkanları, üyeleri ile ilk derece mahkemelerinden hâkimlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası uzmanlar katıldı.

 

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca düzenlenen forumda yaptığı açış konuşmasında “Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu; hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmektir,” dedi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Christophe Poirel ise konuşmasında temyiz mahkemelerinin önemini şu sözleriyle ifade etti: “Günümüzde temyiz mahkemelerinin, özellikle Yargıtayların görevi, yalnızca kararların hukuka uygunluğunu denetlemekle sınırlı değildir. Bunun ötesinde, hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin sağlanmasında, içtihat tutarlılığının ve birliğinin geliştirilmesinde, belge yönetimi etkinliği ve güvenliğinin sağlanmasında, açık ve erişilebilir içtihat yoluyla kanun yollarına gereksiz başvuruların ve yargı denetiminde makul olmayan gecikmelerin önlenmesinde kilit rol oynarlar.” Açış konuşmalarının akabinde Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım “Proje Faaliyetlerinin Sonuçları ve İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Yol Haritası” konusunda sunum yaptı.

 

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ile Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı içtihat forumuna, AİHM Ulusal Yargıcı Doç. Dr. Saadet Yüksel, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Başkanı Nevzat Boztaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi Başkanı Şamil İnan, Avrupa Konseyi Danışmanı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı ve Avrupa Konseyi Danışmanı ve Murcia Yüksek Mahkemesi Genel Sekreteri Javier Luis Parra García da sunumlarıyla katkı sağladı.

 

Üç gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı forumda içtihat birliğinin güçlendirilmesi ve adli kalitenin yükseltilmesi konusunda önemli adımlar atıldı.

 

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türk Yargıtayı projenin son yararlanıcısıdır.