“İnsan Hakları Savunucusu Avukatların Korunması” Uluslararası Sempozyumu

Ankara 10 Aralık 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“İnsan Hakları Savunucusu Avukatların Korunması” Uluslararası Sempozyumu

 

10 Aralık 2018 İnsan Hakları Gününde Avrupa Konseyi ve Türkiye Barolar Birliği (https://www.barobirlik.org.tr/en) “İnsan Hakları Savunucusu Avukatların Korunması” Uluslararası Sempozyumunu gerçekleştirmiştir.

Açılış konuşmaları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Politikası ve İşbirliği Dairesi Başkanı Sn. Mikhail Lobov tarafından yapılmıştır. Sayın Feyzioğlu bu yılki Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Onur Ödülü’nün 2015’te katledilen değerli insan hakları avukatı Tahir Elçi’ye verildiğini açıklamıştır.

Etkinliğe, baro başkanları, avukatlar, yüksek mahkemeler ile ilk derece mahkemelerinden hâkim ve savcılar, Kamu Denetçiliği Kurumundan yetkililer, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve sivil toplum temsilcileri dâhil olmak üzere yaklaşık 200 kişi katılmıştır.

Etkinlik üç oturum halinde gerçekleştirilmiştir: birinci oturumda avukatların ve baroların yükümlülükleri ve yetkilerinin kavramsal çerçevesi üzerine odaklanılmıştır ayrıca ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ele alınmıştır. İkinci oturumda özellikle Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi eylemleri ve girişimleri olmak üzere insan hakları savunucusu avukatları korumaya yönelik uluslararası inisiyatifler ve belgeler incelenmiştir. Son oturumda ise Türkiye’deki avukatların sorunları, özellikle mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan eksiklikler ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Sempozyum, “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi çerçevesinde düzenlenmiştir. (https://www.coe.int/en/web/national-implementation/turkey-strengthening-the-capacity-of-bar-associations-and-lawyers-on-european-human-rights-standards).