Geri İnsan Hakları Eğitimi: Program, El Kitabı ve Materyallerin Geliştirilmesi

Ankara 13-14 Haziran 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İnsan Hakları Eğitimi: Program, El Kitabı ve  Materyallerin Geliştirilmesi

 

Avukatlara yönelik insan hakları eğitim programı geliştirilmesi konulu üçüncü Çalışma Grubu toplantısı, 13-14 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara’da, “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Sivil toplum temsilcileri de dahil olmak üzere, Projenin tüm paydaşları, ulusal danışmanlar ile uluslararası danışmanların birlikte hazırladığı eğitim modüllerinin her birini inceledi. Çalışma Grubunun üyeleri, eğitimlerin içeriğini ve önerilen yöntemi değerlendirdi ve tartıştı. Projede eğitici olacak kişilere, Proje kapsamında geliştirilen ve onlara eğitimlerin etkileşimli yöntemiyle ilgili açık ve uygulamaya ilişkin rehber ilkeler sunacak bir el kitabı verilecektir.

Proje kapsamında, Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi, Türkiye çapında 5000 avukata insan hakları konusunda eğitim verecektir.