Geri

Yüksek mahkemelerin temsilcileri Türk yargısının özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü alanlarında yaşadığı zorluklar hakkında görüşlerini paylaştı

Ankara 05 Kasım 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Yüksek mahkemelerin temsilcileri Türk yargısının özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü alanlarında yaşadığı zorluklar hakkında görüşlerini paylaştı

İnsan haklarına yönelik strateji ve eylem planlarının geliştirilmesi dahil olmak üzere iyi politika oluşturmanın temelinde sağlam bir sorun analizi yer alır. Türkiye’yi önümüzdeki İnsan Hakları Eylem Planının uygulanması konusunda desteklemek amacıyla Avrupa Konseyi özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü konularında yargı alanında bir ihtiyaç analizi çalışması yürütmektedir.

Adana ve Sakarya illerine düzenlenen saha ziyaretlerinden sonra uzmanlar tarafından Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay temsilcileri ile 13, 14 ve 23 Ekim 2020 tarihlerinde bir dizi istişare toplantısı düzenlendi. İnsan Hakları Ulusal Eylem Planının uygulanması konusunda Adalet Bakanlığını desteklemeye yönelik somut önerilerde bulunmak amacıyla hazırlanacak uzman raporlarında hem mevzuattan kaynaklanan sorunlar hem de uygulamadan kaynaklanan zorluklar incelenecektir.

Bu faaliyetler Avrupa Birliği/ Avrupa Konseyi ortak programı “2019-2022 Batı Balkanlar ve Türkiye’ye yönelik Yatay Destek” programı çerçevesinde Avrupa Konseyi tarafından uygulanmakta olan “İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme” projesi kapsamında düzenlenmiştir.