Geri

Gaziantep Bölgesel İçtihat Forumu Gerçekleştirildi

Gaziantep 16-17 Haziran 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Gaziantep Bölgesel İçtihat Forumu Gerçekleştirildi

“Gaziantep Bölgesel İçtihat Forumu” 16-17 Haziran 2022 tarihlerinde “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi kapsamında Gaziantep’te gerçekleştirildi. İki gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı etkinliğe Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkan Vekilleri Eyup Yeşil ve Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu, daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları, Adana, Diyarbakır ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemeleri ile ilk derece mahkemelerinden hâkimlerin yanı sıra ulusal uzmanlar katıldı.

 

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca düzenlenen forumda yaptığı açış konuşmasında Yargıtayın içtihat mahkemesi olmasının, içtihatlarının yaygınlaştırılması ve eğiticilik rolü çerçevesinde etkili ve çok yönlü stratejiler uygulanmasını gerektirdiğini vurguladı ve “Ankara, İstanbul ve Antalya’da düzenlediğimiz bölgesel içtihat forumları, adli yargı sistemini bütünsel bir bakış açısı ile değerlendirmemizi sağlamıştır” dedi. Yürütülen çalışmaların ve geliştirilen yöntemlerin önemine dikkat çeken Akarca, Gaziantep Bölgesel İçtihat Forumunun ardından değerlendirme, uygulama ve izleme sürecinin başlayacağını belirterek “Değerlendirme aşamasını bir hafta sonra Ankara’da düzenlenecek olan Ulusal İçtihat Forumunda ele alacağız” dedi. Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse ise, konuşmasında, içtihat tutarlılığının hukukun üstünlüğünün temel ilkelerinden biri olan hukuki kesinliğin sağlanması yönünden temel bir husus olduğunu ve halkın mahkemelere güveninin artmasına büyük katkı sağladığını ifade etti ve içtihat tutarlılığı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. fıkrasında ele alınan adil yargılanma ilkesi arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Açış konuşmalarının ardından Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım, “İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Yol Haritası ve Temel Bulguların Değerlendirilmesi” konusunda sunum yaptı.

 

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ile Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı içtihat forumuna, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Torun, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi Başkanı Gülnihşah Çokdinç, AİHM Uzman Hukukçusu Ali Bozkaya, Avrupa Konseyi Danışmanı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı sunumlarıyla katkı sağladı.

 

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türk Yargıtayı projenin son yararlanıcısıdır.