Geri Sivil İzleme Kurulları Projesinin Beşinci Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Ankara 5 Ekim 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Sivil İzleme Kurulları Projesinin Beşinci Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesinin beşinci Yürütme Kurulu Toplantısı 5 Ekim 2021 tarihinde, Ankara’da hibrid formatta gerçekleştirildi. Son 6 aylık dönemde (Nisan-Eylül 2021) ulaşılan sonuçlar sunuldu ve proje çıktılarının niteliği ile faaliyetlerin etkisini tehlikeye atmaksızın projenin planlanan şekilde tamamlanabilmesi ve sürdürülebilir bir etki yaratılmasının sağlanabilmesi amacıyla ek finansmansız olarak uzatılması ihtiyacına ilişkin bilgi verildi.

Paylaşılan kazanımlar arasında ceza infaz kurumu izlemesine ilişkin üç el kitabının tamamlanması, izleme kurulları için eğitim modüllerinin hazırlanması ve proje kapsamında geliştirilen ceza infaz kurumu izleme araç setine ilişkin 395 izleme kurulu üyesinin farkındalığının artırılması yer aldı. Dahası, izleme kurullarının yetki alanı ve mahpuslara ne şekilde destek sağlayabileceklerine ilişkin broşürlerin dağıtılmasıyla izleme kurullarının mahpuslar ve ilgili meslek grupları nezdindeki görünürlüğünün artırıldığı da Yürütme Kurulu üyelerinin dikkatine sunuldu. Son olarak, izleme araç setinin uygulanmasına ilişkin Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde düzenlenen ilk saha eğitimi de önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Toplantıya Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, izleme kurulları, sivil toplum, infaz hâkimliği, Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü ile İsviçre, İsveç ve Kanada Büyükelçiliklerinin yanı sıra Avrupa Konseyi temsilcilerinden oluşan 31 kişi katıldı. Yürütme Kurulu üyeleri elde edilen sonuçlar ve planlanan faaliyetlere ilişkin verimli tartışmalar yürüterek izleyen dönem (Ekim 2021-Mart 2022) için hazırlanan faaliyet planını kabul etti ve projenin ek finansmansız olarak uzatılmasına ihtiyaç duyulduğu konusunda görüş birliğine vardı.

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından finanse edilmektedir