ÜNİVERSİTELER İLE CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İZLEME KURULLARINA EĞİTİM VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞ BİRLİĞİ

Ankara 21 Nisan 2021
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
ÜNİVERSİTELER İLE CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İZLEME KURULLARINA EĞİTİM VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞ BİRLİĞİ

Avrupa Konseyi tarafından ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları (sivil izleme kurulları) ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yakın iş birliği içinde yürütülmekte olan “Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” izleme kurullarının kurumsal ve işlevsel çerçevesi ile kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Proje kapsamında, halihazırda, izleme kurulu üyelerinin ceza infaz kurumu izlemesine ilişkin kapasite, bilgi ve becerilerini güçlendirerek sivil izleme faaliyetlerinin niteliğini artıracak ve bu faaliyetleri, Avrupa’daki iyi uygulama örnekleriyle uyumlu hale getirecek sürdürülebilir bir eğitim sisteminin oluşturulması üzerine çalışılmaktadır.

Bu amaçla, şeffaf bir süreç yürütülerek Türkiye genelinde aşağıdaki 8 (sekiz) üniversite seçilmiş ve bu üniversiteler ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında bölgesel eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin bir İş Birliği Protokolü imzalanmıştır:

 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Özyeğin Üniversitesi
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Seçilen üniversiteler izleme kurulu üyelerine yönelik eğitim müfredat ve materyallerinin geliştirilmesinin yanı sıra, kendi bölgelerinde verilecek aşamalı eğitimlerde de aktif rol alacaktır. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile üniversiteler arasında kurulan iş birliği sayesinde izleme kurullarının görev ve sorumluluklarına ilişkin kamu farkındalığının güçlendirilmesinin de yolu açılacak, toplumun bu kurulların yetki alanı ile mahpuslar ve vatandaşlara sunabilecekleri desteğe ilişkin bilgi düzeyi artırılacaktır.

Bölgesel eğitimlerin kolaylaştırıcılığını ve koordinasyonunu üstlenen üniversiteler de geliştirilen eğitim materyallerinden yararlanacak, bu materyalleri müfredatlarına dahil edebilecek ve böylece ceza infaz kurumu izlemesinin insan haklarını gözeterek yapılmasının önemini öğrencilerine aktararak konunun daha geniş kitlelerin dikkatine sunulmasını sağlayacaktır.

İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan proje, 31 Mayıs 2022 olarak öngörülen bitiş tarihine kadar, eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına mali ve teknik destek sunacaktır.

 

 HRTF, yedi ülkenin katkısını bir araya getirmektedir: Almanya, Birleşik Krallık, Finlandiya, Hollanda, İsviçre, Lüksemburg ve Norveç.