Türk Adalet Bakanlığı Heyetleri Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Konusunda İspanyol Modelini İnceledi

İspanya 3 Kasım 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk Adalet Bakanlığı Heyetleri Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Konusunda İspanyol Modelini İnceledi

Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak “Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında 3-6 Ekim ve 17-20 Ekim 2022 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Heyetleri tarafından İspanya’ya çalışma ziyaretleri düzenlendi. Çalışma ziyaretleri kapsamında Madrid ve Barselona’da alternatif uyuşmazlık çözüm uygulamaları konusunda çeşitli kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi.

3-6 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde, 16 katılımcıdan oluşan heyette Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Danıştay 10. Daire Başkanı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi, HSK Teftiş Kurulu Başkanı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi, bir arabulucu ve Avrupa Konseyi ekibi yer aldı.

Heyet; İspanya Adalet Bakanlığı, Madrid Barosu, Leganes’teki Aile Mahkemeleri/Asliye Hukuk Mahkemeleri, Carlos III Üniversitesi, Barselona 51 No’lu Aile Mahkemesi, Barselona Üniversitesi Psikoloji Fakültesi, Barselona’daki Adliye Mahkemeleri ve Katalonya Adalet Kampüsüne ziyaretlerde bulundu.

Daha hızlı arabuluculuk uygulamalarını öngören “ekspres” arabuluculuk projesiyle ilgili olarak heyet, Barselona’daki Adliye Mahkemelerinin başkanı ve diğer hakimlerle, mahkemedeki arabulucularla, Katalonya Adalet Departmanındaki temsilcilerle ve uzmanlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca katılımcılar, baro bünyesinde geliştirilen arabuluculuk ve tahkim hizmetleri, avukatların arabuluculuğa katılımı, arabulucular ve arabuluculukta uzmanlık konularında incelemelerde bulunma ve istişare etme fırsatı buldu.

17-20 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci çalışma ziyaretinde, 15 katılımcıdan oluşan heyette Adalet Bakan Yardımcısı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Tetkik Hakimi, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı, Hakim, Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi, bir uzlaştırmacı ve Avrupa Konseyi proje ekibi yer aldı.

Heyet; İspanya Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı-Islahevlerindeki Onarıcı Adalet Birimi, Madrid Barosu, Barselona’daki mahkemeler, Katalonya Eyalet İdaresi-Yetişkinlere ve Çocuklara Yönelik Onarıcı Adalet Birimi ile Uzlaştırma Hakimleri Avrupa Grubu’ndan İspanyol Hakimler Grubu’na ziyaretlerde bulundu. Ceza pazarlığı ve onarıcı adalete yönlendirilen dosyalardan sorumlu hakim, savcı, avukat ve uzlaştırmacılarla görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde katılımcılar, AUÇ ve onarıcı adalet uygulamaları konusunda İspanya ve Türkiye’deki uygulamaları karşılaştırma fırsatı buldu. Bu Proje, Türkiye’de çocukların haklarının korunmasını artırmak için yeni mekanizmalar sunmakta ve uzlaştırma sürecinde çocuklara yönelik edim türlerini belirlemektedir. Dolayısıyla bu ziyaret, uzlaştırmada çocuklara özgü prosedürleri, çocuk faillere yönelik suçların kapsamını, çocuk uzlaştırma sürecinde yer alan aktörleri ve onarıcı adalet uygulayıcılarına yönelik hizmet içi eğitimleri karşılaştırmalı olarak gözlemleme fırsatı sağladı.

 

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından uygulanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı – Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Projenin nihai faydalanıcı kurumudur. Merkezi Finans ve İhale Birimi, sözleşme makamıdır.