Kadın hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü'nde bir araya geldi

Ankara 25 Kasım 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Kadın hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü'nde bir araya geldi

Kadına yönelik ev içi şiddet coğrafi, yaş, ırk veya sınıf sınırı tanımayan bir insan hakları ihlalidir.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" ve "ROMACTED-II Yerel Düzeyde İyi Yönetişimin ve Romanların Güçlendirilmesinin Desteklenmesi" ortak projeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı 16 Günlük Aktivizm'in başlangıcı vesilesiyle kadın hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve Roman toplumunu Ankara'da bir araya getirdi.

Kadın ve Roman yerel STK temsilcileri, kadın haklarının desteklenmesi ve kadınların güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunma ve kadınların adalete erişimde karşılaştıkları zorlukları ve bunların üstesinden gelmek için atılabilecek somut adımları tartışma fırsatı buldu.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Pınar BAŞPINAR, kadına yönelik şiddetin dünyada en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olduğunu ve bununla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. "Sivil toplum kuruluşlarının yerelde kadınlarla ve hassas durumdaki kişilerle aktif olarak çalışarak haklarına erişmelerine yardımcı olduklarını biliyoruz. Bu etkinliğin iki proje arasında sinerji yaratacağını ve kadın STK'ları ile yerel Roman STK'larının temsilcileriyle kadın hakları ve kadınların güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunma fırsatı sağlayacağını umuyoruz" dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander FRICKE ise şunları ifade etti: "Toplumsal cinsiyet eşitliği temel bir haktır ve Avrupa Birliği'nin dış ilişkileri bağlamında öncelikli bir konudur. AB, eşit muamele mevzuatı, toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması ve kadınlara yönelik özel tedbirler konusunda ilerleme kaydetmiştir. 1991'den bu yana 31 yıldır düzenlenen 16 Günlük Aktivizm ile dünyadaki değişimi görüyor ve taahhütlerimize ulaşmak için çabalarımızı hızlandırmamız gerektiğini biliyoruz."

Romanlar ve Gezginler Ekibi Bölüm Başkanı Eleni TSETSEKOU konuşmasında: "Kadınların ve kız çocuklarının siyasi yaşam da dahil olmak üzere her alanda güçlendirilmesini teşvik ederek, uluslararası Roman kadın ağlarını destekleyerek ve Roman ve Gezgin topluluklarında üreme hakları, aile içi şiddet, erken evlilikler ve insan ticareti konularını ele alarak Roman ve Gezginlerin İçermesi Stratejik Eylem Planı (2020-2025) kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konularının anaakımlaştırılmasına katkıda bulunuyoruz. ROMACTED Programı aracılığıyla yerel düzeydeki çeşitli eksiklikleri gidermeyi ve demokratik yönetişim kültürünü güçlendirerek genel olarak toplumun güçlendirilmesi ve kapsayıcılığını, özel olarak da Roman kadınların güçlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz." şeklinde belirtti.

Avrupa Konseyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bölümü Kapasite Geliştirme ve İşbirliği Projeleri Birimi Başkanı Marta Becerra, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü ve 16 Günlük Aktivizm'in başlatıldığı bu günde, aktivistlerin ve sivil toplum kuruluşlarının rolünü vurgulamamız gerekmektedir. Sivil toplum, kamu kurumları ve tüm vatandaşlar arasında ortaya çıkan diyalog ve işbirliği, kadınların adalete erişimi konusunda adımlar atılması için hayati önem taşımaktadır. Bu önemli günde, Kadınların Adalete Erişimi proje ortaklarımızın Türkiye'de Roman toplumuyla çalışan ROMACTED programı ortağı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi çok anlamlı. Ortak çalışmalarımızın amacı, Türkiye'de başta kadınlar olmak üzere hassas durumdaki kişilerin yasal haklara, kaliteli hizmetlere ve destek mekanizmalarına eşit şekilde erişebilmelerini sağlamaktır."

Bu etkinlik, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin ortak girişimlerinin bir parçası olan "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" ve “ROMACTED-II Yerel Düzeyde İyi Yönetişimin ve Romanların Güçlendirilmesinin Desteklenmesi" projeleri çerçevesinde düzenlenmiştir.