İhale Çağrısı: “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında İnsan Hakları Merkezleri avukatlarının kapasite ve bilgilerinin güçlendirilmesi için Yayın Paketi sağlanması

Ankara 15 Eylül 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İhale Çağrısı: “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında İnsan Hakları Merkezleri avukatlarının kapasite ve bilgilerinin güçlendirilmesi için Yayın Paketi sağlanması

Avrupa Konseyi, Türkiye’de Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi hakkında bir proje yürütmektedir. Bu çağrının amacı; İnsan Hakları Merkezleri avukatlarının kapasite ve bilgilerinin güçlendirilmesi için 6 kitap ve bu kitapların elektronik versiyonlarından oluşan Yayın Paketi’nin hazırlanması, basılması ve dağıtılmasını sağlamaya yönelik bir (1) hizmet sağlayıcı belirlemektir.

Gerekli belgeler [email protected] e-posta adresine 27 Eylül 2021, Pazartesi, (23:59 Türkiye Saati) tarihine kadar gönderilmelidir. Teklifler yalnızca belirtilen e-posta adresine (eklerle birlikte) şu konu başlığı ile gönderilmelidir: Tender-SCoBAL-Publication Package. Başka bir e-posta adresine gönderilen teklifler reddedilecektir.

Tüm sorular teklif göndermek için belirtilen son tarihten en az beş (5) gün önce (22 Eylül 2021–23:59 Türkiye Saati) ve yalnızca [email protected] adresine, konu kısmında “Questions-SCoBAL-Publication Package” referansı ile gönderilmelidir.

Lütfen teklif çağrısı şartlarını dikkatle okuyunuz:

1: İhale Dosyası (Tender File)

2: Sözleşme (Act of Engagement)