Geri

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması : Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi” Kapsamında Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Alanında Danışmanlık Hizmetleri Temini için İhale Çağrısı

Ankara 4 Haziran 2021
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması : Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi” Kapsamında Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Alanında Danışmanlık Hizmetleri Temini için İhale Çağrısı

“BAŞVURUCULARDAN GELEN SORULAR VE YANITLARI”

 

Avrupa Konseyi, “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” hakkında bir proje yürütmektedir.

Bu çağrının amacı, “Sözleşme” de belirtilen hizmetlerin temini için Avrupa Konseyi tarafından ihtiyaç halinde talep edilmek üzere toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması alanında en fazla dört hizmet sağlayıcısı belirlemektir.

İlgilenen adaylar Teklif Çağrısı Dosyasında açıklandığı şekilde başvurmaya ve “Sunulacak Belgeler” ile birlikte talep edilen “Sözleşme”yi doldurmaya davet edilmektedir. Tekliflerin gönderilmesi için son tarih 30 Haziran 2021’dir (30 Haziran dahil).

Lütfen teklif çağrısı şartlarını dikkatle okuyunuz:

 

1: Teklif Çağrısı Dosyası

2: Sözleşme

 

Teklifler (İlgili kısımları doldurulmuş ve imzalanmış sözleşme ile teklif çağırısında istenen diğer belgeler) yalnızca e-posta yoluyla dg1.fc.tr@coe.int adresine konu kısmında “Teklif Çağrısı: Danışmanlık-Toplumsal Cinsiyet” referansı ile gönderilmelidir. Başka bir e-posta adresine gönderilen teklifler reddedilecektir.

Tüm sorular teklif göndermek için belirtilen son tarihten en az beş (5) iş günü önce ve yalnızca dg1.fc.tr@coe.int adresine, konu kısmında “Danışmanlık-Toplumsal Cinsiyet” referansı ile gönderilmelidir.

Teklife eklenen tüm ek belgeler İngilizce dilinde gönderilmelidir; aksi takdirde ihale belgeleri dikkate alınmayacaktır. Teklif çağrısında listelenen belgelerden herhangi birinin eksik olması hâlinde, Avrupa Konseyi teklifi reddetme hakkını saklı tutar. Destekleyici belgelerin tümü PDF formatında gönderilmelidir.

 

İstenen belgeler

 • Sözleşme (Act of Engagement) belgesinin ilgili yerleri doldurulmuş ve imzalanmış bir kopyası (bkz.Ek),
 • Teklif sahibinin uygunluk kriterlerini karşıladığını açık bir şekilde gösteren bir CV, tercihen Europass formatında,
 • Tüm mutasarrıfların ve icra görevlilerinin listesi, yalnızca tüzel kişiler için,
 • Teklif sahibinin mevcut danışmanlığa olan ilgisini ve sunacağı katkıyı açıklayan bir motivasyon mektubu (en fazla bir sayfa),
 • Teklif sahibinin madde E kapsamında uygunluk ve ihalenin verilmesine ilişkin kriterleri açıklayan bir word belgesi (her bir kriter için tercihen somut örnekler içeren, teklif verenin ilgili deneyimini ve her bir kriterle ilgili yeterliliklerini ortaya koyan maksimum 200 kelimelik bir metin, her bir kriter için 200 kelimeyi aşan metinler dikkate alınmayacaktır.)
 • Teklif veren tarafından hazırlanan bir uluslararası teknik işbirliği projesine ait toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasına ilişkin strateji, eylem planı, değerlendirme veya rapor

 

Uygunluk kriterleri

 1. Sosyoloji, psikoloji, toplumsal cinsiyet/kadın çalışmaları, sosyal bilimler, insan hakları, uluslararası kalkınma veya ilgili bir alanda üniversite derecesi veya eşdeğeri.
 2. İyi derecede yazılı ve sözlü becerilerle birlikte akıcı İngilizce yetkinliği (CEFR’de en az B2 düzeyi).
 3. Sözleşmede yer alan sınırı aşmayan mali teklif.

 

İhalenin verilmesine ilişkin kriterler

 1. Toplumsal cinsiyet analizi ve program ve projelerde toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması konusunda en az 2 yıllık uygulama anlamında ve ilgili deneyim (%30).
 2. Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında eğitimin tasarlanması ve/veya verilmesi hususunda en az iki spesifik deneyim ve/veya yargı, hükümet kurumları ve hükümet dışı kuruluşlardan ilgili paydaşlarla tercihen toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasına ilişkin uluslararası teknik işbirliği projeleri aracılığıyla çalışma deneyimi (%30).
 3. Yazma ve sunum becerileri (%20).
 4. Mali teklif (%20).

Konsey uygun teklif sahipleriyle mülakat yapma hakkını saklı tutar.

Sözleşme belgesinin tümü (tüm sayfaları) doldurulmalı, imzalanmalı ve taranmalıdır. Taranan Sözleşme, ayrı ayrı sayfalar hâlinde (tek bir e-postada) ya da tek bir dokümanda birleştirilmiş hâlde gönderilebilir; ancak, tek bir dokümanda birleştirilmesi tercih edilir. Taranan tüm belgeler için .pdf dosyaları tercih edilir.