Geri

Antalya Bölgesel İçtihat Forumu Gerçekleştirildi

Antalya 9-10 Haziran 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Antalya Bölgesel İçtihat Forumu Gerçekleştirildi

“Antalya Bölgesel İçtihat Forumu” 9-10 Haziran 2022 tarihlerinde “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi kapsamında Antalya’da gerçekleştirildi. İki gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı etkinliğe Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay birinci başkan vekilleri, daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları, Antalya ve Konya Bölge Adliye Mahkemesi daire başkanları, üyeleri ile ilk derece mahkemelerinden hâkimlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası uzmanlar katıldı.

 

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca düzenlenen forumda yaptığı açış konuşmasında son yıllarda Yargıtayın ve genel olarak mahkemelerin, adli kalitenin yükseltilmesi amacıyla bir yeniden yapılandırma sürecinden geçtiğini vurguladı ve “Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu; hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmektir” dedi. Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Operasyonlardan Sorumlu Başkan Pınar Başpınar ise konuşmasında, Yargıtayın özellikle hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin sağlanmasında, içtihat birliğinin ve tutarlılığının geliştirilmesinde, belge yönetiminin etkinliği ve güvenliğinin sağlanmasında, yargısal denetimlerde makul olmayan gecikmelerin önlenmesinde ve açık ve erişilebilir içtihat yoluyla kanun yollarına gereksiz başvuruların önlenmesinde kilit rol oynadığına dikkat çekti. Açış konuşmalarının ardından Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım “İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Yol Haritası ve Temel Bulguların Değerlendirilmesi” konusunda sunum yaptı.

 

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ile Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı içtihat forumuna, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi Başkanı Nihat Altuğ ve 11. Hukuk Dairesi Üyesi Şevkiye Özak, AİHM Kıdemli Hukukçusu Sn. Zeynep Uçar Tagney, Avrupa Konseyi Danışmanı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı ve Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE) Eski Başkanı ve Slovenya Yüksek Mahkemesi Hâkimi Nina Betetto sunumlarıyla katkı sağladı.

 

İki gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı forumda Yargıtay üyeleri ile ilk derece ve bölge adliye mahkemesi hâkimleri ilkesel konularda bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu ve bu sayede içtihatların yurt düzeyinde yaygınlaştırılması ve adli kalitenin yükseltilmesi konusunda önemli adımlar atıldı.

 

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türk Yargıtayı projenin son yararlanıcısıdır.