Türk Yargı Etiği Kurallarının Hazırlanmasına Yönelik 6. Çalışma Grubu Toplantısı

headline Ankara 31 Mart - 2 Nisan 2017
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk Yargı Etiği Kurallarının Hazırlanmasına Yönelik 6. Çalışma Grubu Toplantısı

 

“Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Türk hâkim ve savcıları için bir yargı etiği belgesinin hazırlanmasıyla sorumlu olan Çalıma Grubu (ÇG), yazım sürecini tamamlamak üzere 31 Mart-2 Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara’da 6. toplantısını gerçekleştirmiştir.

Hâkim ve savcılardan oluşan ve ulusal ve uluslararası uzmanlarca desteklenen ÇG, etik ilkelerinin detaylarına yoğunlaşmak üzere alt gruplar halinde çalışmıştır.  ÇG tarafından yazılmış olan etik ilkeleri konusunda tüm hâkim ve savcıların erişimine internet üzerinden açılan anket aracılığıyla toplanan geri bildirimler de ÇG üyelerince tartışılmıştır. 6. ÇG toplantısına, katkılarını ve bakış açılarını sunmak üzere avukatlar da katılım göstermiştir.

ÇG üyelerinin belgenin nihai metnini gözden geçirmelerinin ve uzlaşmaya varmalarının ardından etik ilkeleri kabul edilecektir.