Geri

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi’nin 4. Yürütme Kurulu Toplantısı Hibrit Şekilde Gerçekleştirildi

Ankara 25 Ekim 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi’nin 4. Yürütme Kurulu Toplantısı Hibrit Şekilde Gerçekleştirildi

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi’nin dördüncü Yürütme Kurulu Toplantısı 25 Ekim 2021 tarihinde Ankara’da hibrit şekilde gerçekleştirildi. Toplantıda son Yürütme Kurulu Toplantısından (Mart 2021’de düzenlenmiştir) bu yana kaydedilen ilerleme ve Ekim 2021-Şubat 2022 döneminde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere odaklanıldı. Projenin uygulama süresinin uzatılmasına ilişkin ihtiyaç, önceki toplantılarda olduğu gibi, bir kez daha dile getirildi ve Yargıtay bünyesinde kurulması planlanan içtihat veri tabanı ile eğitim bileşenine ilişkin faaliyetlere özel olarak vurguda bulunuldu.

 

Toplantıya Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü), Dışişleri Bakanlığı (AB Başkanlığı), Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Avrupa Konseyinden temsilciler katıldı. Toplantıya katılım yüz yüze veya çevrim içi olarak sağlandı. Katılımcılar proje kapsamındaki ilerlemeyi teyit ederek yakın dönem için planlanan faaliyetler konusunda duydukları heyecanı dile getirdi. Proje ortakları, projenin etkisinin artırılması amacıyla uygulama süresinin uzatılması ve Türk Yargıtayı bünyesinde merkezî bir içtihat veri tabanı kurulmasının desteklenmesi ihtiyacına ilişkin fikir birliğine vardı.

 

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türk Yargıtayı projenin son yararlanıcısıdır.