Geri 2022 Avrupa Miras Günleri: Sürdürülebilir Miras

2022 Avrupa Miras Günleri: Sürdürülebilir Miras

Avrupa Miras Günleri etkinlikleri 2022 yılında, Sürdürülebilir Miras teması ile düzenleniyor. Çevresel değişim, Avrupa’nın çeşitlilik içeren kültürel mirası ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında paylaşılan temanın odağında, hem insan hem de mekân yer alıyor. Bu kapsamda, süreklilik ve gelenekten öğrenme ile daha çevre dostu olmak için organizatörler ve ziyaretçiler tarafından atılabilecek adımların yanı sıra inşa edilmiş ve doğal mirasın sürdürülebilir bir geleceğe nasıl katkı sunabileceği konuları yer alıyor.

2022 Avrupa Miras Günleri, İrlanda’nın dönem başkanlığında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından başlatıldı.  

2022 Avrupa Miras Günleri broşürü


1999’dan bu yana Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonunun ortak girişimiyle devam eden Avrupa Miras Günleri, Avrupa’da yaşayan veya Avrupa’yı ziyaret eden insanlar tarafından paylaşılan ve en geniş katılımla kutlanan kültürel etkinliklerden oluşmaktadır.  Projenin pan-Avrupa doğası, vatandaşların bir araya gelmesine ve Avrupa Kültür Sözleşmesi’nin imzacısı olan 50 ülkede, kültürel mirasın Avrupa boyutunu vurgulama konusunda katkıda bulunmaktadır. Bu ortak mirasın değerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve şimdiki ve gelecek nesiller için korunması gerektiği konusunda farkındalığın artırılmasına yardımcı olmak için her yıl 70.000’den fazla etkinlik düzenlenmektedir.

Avrupa Miras Günleri’nin amaçları şunlardır:

  • Avrupa vatandaşlarını, Avrupa’nın zenginliği ve kültürel çeşitliliği konusunda bilinçlendirmek,
  • Avrupa kültürlerinin zengin mozaiğinin takdir edildiği, teşvik edici bir iklim oluşturmak,
  • Irkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı koymak ve Avrupa’da ve ulusal sınırların ötesinde hoşgörüyü teşvik etmek,
  • Kültürel mirasın yeni tehditlere karşı korunması gerektiği konusunda kamuoyunu ve siyasi otoriteleri bilgilendirmek,
  • Avrupa’yı, karşı karşıya olduğu sosyal, politik ve ekonomik zorluklara cevap vermesi için davet etmek.
ANKARA 9 EYLÜL 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page