Geri

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Projesi Ulusal Danışmanlar İçin İhale Çağrısı

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Projesi Ulusal Danışmanlar İçin İhale Çağrısı

 

Avrupa Konseyi, hâlihazırda Türkiye’de Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi üzerine Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa olarak finanse edilen bir proje yürütmektedir. Bu bağlamda, aşağıda web bağlantıları sunulan belgelerdeki ihale usulü doğrultusunda, ihtiyaca dayalı olarak Avrupa Konseyi tarafından talep edilecek farklı proje alanlarında, kısa dönem danışmanlık hizmetleri sunmak üzere hizmet sağlayıcı(lar) aranmaktadır. Daha fazla bilgi için, lütfen Hizmet Sözleşmesi ve İhale Çağrısı/Görev Tanımı’na bakın (her iki belge de yalnızca İngilizce olarak mevcuttur).

 

Proje, Türk yargısını güçlendirmeyi ve yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını, etkinliğini ve idaresini daha somut ve görünür kılmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, projenin 3 beklenen sonucu bulunmaktadır:

BS. 1: Yargıtayın işleyişini, yapısını ve istinaf sürecini düzenleyen hukuki çerçeve değerlendirilir ve/veya gözden geçirilir.

BS. 2: Yargıtayın çalışma usulleri ve araçları değerlendirilir ve/veya gözden geçirilir ve en iyi Avrupa uygulamaları dikkate alınarak yeknesak bir uygulama sağlanması amacıyla yeni çalışma usulleri ve araçları tanıtılır.

BS. 3: Yargıtayın eğitim politikasının ve programının kalitesi, en iyi Avrupa uygulamalarının dikkate alınmasıyla geliştirilir.

 

Sunulmakta olan ihale prosedürü, yukarıda belirtildiği üzere, projenin uygulanmasını desteklemek amacıyla hizmet sağlayıcı(lar)ın seçilmesini amaçlamaktadır ve aşağıda yer alan kısımlara ayrılmıştır:

 

Lotlar

Seçilecek Maksimum Hizmet Sağlayıcı Sayısı

Lot 1 – Yüksek mahkemelerin etkin ve verimli işleyişiyle ilgili olarak araştırma, analiz, hukuki değerlendirme, tavsiye ve değerlendirme araçları üretilmesi

20

Lot 2 – Yargıtayın rolüne ilişkin farkındalık artırma

20

Lot 3 – Yargıtayın kurumsal kapasitesinin ve tetkik hâkimlerinin, savcıların ve mahkeme personelinin kapasitelerinin geliştirilmesi

10

 

Sunulması Gereken Belgeler:

 

  • Hizmet Sözleşmesi’nin doldurulmuş ve imzalanmış iki nüshası,
  • Yalnızca tüzel kişiler için tüm işletme sahiplerinin ve müdürlerin listesi,
  • Yalnızca gerçek kişiler için (tüzel kişilerin işletme sahipleri ve müdürleri dâhil) geçerli ve fotoğraflı bir kimlik belgesinin (örn. pasaport) taranmış nüshası
  • İhale teklifi veren kişinin konuya ilişkin deneyimi ve yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi dâhil olmak üzere İhale teklifi veren kişinin uygunluk kriterlerini karşıladığını açıkça gösteren ayrıntılı bir özgeçmiş (en fazla 5 sayfa uzunluğunda)
  • 3 (üç) referansın iletişim bilgileri,
  • İhale teklifi veren kişinin spesifik uzmanlık alanları ve spesifik deneyimi dâhil olmak üzere beklenen hizmetleri nasıl karşılayacağını anlatan, en fazla bir sayfa uzunluğunda bir niyet mektubu,
  • Yalnızca tüzel kişiler için kayıt belgeleri

 

İhale teklifleri nasıl gönderilmeli?

 

İhale teklifleri Avrupa Konseyine hem elektronik hem de basılı olarak gönderilmelidir.

 

Elektronik nüshalar yalnızca [email protected] adresine gönderilmelidir. Başka bir e-posta adresine gönderilen ihale teklifleri ihale sürecinin dışında kalacaktır.

 

Basılı nüshalar posta yoluyla A4 formatında (21x29,7 cm), aşağıda belirtilen biçimde gönderilmelidir:

 

- İhale teklifleri kapalı zarf içinde gönderilmelidir. Kapalı zarf, daha sonra İhale Kuruluna iletilmek üzere bir başka zarfın içerisine yerleştirilmelidir. Bu dıştaki zarfın üzerinde aşağıdaki şekilde belirtilen dosya referans numarası, konu ve adres bilgileri yer almalıdır:

 

COUNCIL OF EUROPE

For the attention of the Tenders Board

CALL FOR PROVISION OF SHORT TERM CONSULTANCY SERVICES ON THE COURT OF CASSATION IN TURKEY – LOCAL CONSULTANTS

2019/AO/64

B.P. 7

F – 67075 STRASBOURG Cedex

FRANCE

 

Kişinin kimliğinin saptanması amacıyla, ihale teklifi veren kişilerin ad ve soyadları ile adresleri de dıştaki zarfın üzerinde belirtilmelidir.

- İhale teklifinizi alıcı birime (Adalet ve Hukuki İşbirliği Dairesi) göndermeyiniz. Yukarıda belirtilen posta adresi dışında bir adrese gönderilen ihale teklifleri ihale sürecinin dışında kalacaktır.

 

İhale tekliflerinin gönderilmesi için son gün 1 Ekim 2019 olup posta damgasında veya sevkiyatı gerçekleştiren firmanın teslim fişinde en geç bu tarihin bulunması gerekmektedir.

 

* İhale başvurusunda bulunacak adayların sözlü ve yazılı olarak iletişim sağlayacak düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmaları yeterlidir. Akademik ve üst düzey (raporlama yapacak seviyede) İngilizce bilgisi şart değildir.