Спрощена версія вибраних статей1

Короткий виклад Преамбули

Уряди країн-членів Ради Європи працюють в напрямку забезпечення миру і більшої єдності на основі прав людини та основопо­ложних свобод. Прийнявши цю Конвенцію, вони вирішують зробити перші кроки щодо забезпечення дотримання багатьох прав, закріплених у Загальній декларації прав людини.

Стаття 1. Зобов’язання поважати права людини

Держави повинні гарантувати, що кожна людина має права, зазначені в цій Конвенції.

Стаття 2. Право на життя

У вас є право на життя.

Стаття 3. Заборона катувань

Ніхто ніколи не має права робити вам боляче або катувати вас. Навіть під арештом вашу людську гідність потрібно поважати.

Стаття 4. Заборона рабства і примусової праці

Забороняється ставитися до вас як раба або примушувати вас працювати.

Стаття 5. Право на свободу та особисту недоторканність

У вас є право на свободу. Якщо вас заарештували, у вас є право знати причину. Якщо вас заарештували, ви маєте право на суд найближчим часом, або на звільнення до часу проведення суду.

Стаття 6. Право на справедливий суд

Ви маєте право на справедливий суд перед неупередженим та незалежним суддею. Якщо вас звинувачено у скоєнні злочину, ви невинні, поки не доказана ваша вина. У вас є право користу­ватися допомогою адвоката, послуги якого повинна оплачувати держава, якщо ви бідні.

Стаття 7. Ніякого покарання без закону

Ви не можете бути визнані винним у вчиненні злочину, якщо не було закону проти нього, коли ви його вчинили.

Стаття 8. Право на повагу до приватного і сімейного життя

Ви маєте право на повагу вашого приватного і сімейного життя, свого дому і листування.

Стаття 9. Свобода думки, совісті і релігії

У вас є право на свободу думки, совісті і релігії. У вас є право сповідувати свою релігію вдома і в громадських місцях і змінити свою релігію, якщо ви цього хочете.

Стаття 10. Свобода вираження поглядів

Ви маєте право відповідально говорити і писати те, що ви дума­єте, і давати і отримувати інформацію від інших. Це включає свободу преси.

Стаття 11. Свобода зібрань та об'єднання

Ви маєте право на участь у мирних зібраннях і право створюва­ти або вступати в асоціації, включаючи профспілки.

Стаття 12. Право на шлюб

Ви маєте право одружуватися і мати сім’ю.

Стаття 13. Право на ефективний засіб юридичного захисту

Якщо ваші права порушені, ви можете скаржитися на це офіцій­но в суди чи інші державні органи.

Стаття 14. Заборона дискримінації

У вас є ці права незалежно від кольору шкіри, статі, мови, політичних чи релігійних переконань або походження.

Стаття 15. Відступ від зобов'язань під час надзвичайної си­туації

Під час війни або іншого надзвичайного стану уряд може роби­ти речі, які порушують ваші права, але тільки в разі крайньої необхідності. Навіть тоді владі не дозволяється, наприклад, за­стосовувати до вас катування або вбити вас без суду.

Стаття 16. Обмеження політичної діяльності іноземців

Уряди можуть обмежити політичну діяльність іноземців, навіть якщо це суперечитиме статтям 10, 11 або 14.

Стаття 17. Заборона зловживання правами

Ніщо в цій Конвенції не може бути використане, щоб обмежити права і свободи, закріплені в Конвенції.

Стаття 18. Межі застосування обмежень прав

Більшість прав у цій Конвенції можуть обмежуватися загальним законодавством, яке застосовується до всіх. Такі обмеження дозволено тільки, якщо це продиктовано реальною необхідні­стю.

Статті 19–51

Ці статті пояснюють, як працює Європейський суд з прав людини.

Стаття 34. Індивідуальні заяви

Якщо ваші права, що містяться в Конвенції, були порушені в од­ній з договірних сторін, то спочатку ви повинні звернутися до всіх компетентних національних органів. Якщо це вам не до­помогло, то ви можете звернутися безпосередньо в Європей­ський суд з прав людини в Страсбурзі.

Стаття 52. Запити Генерального секретаря

Якщо Генеральний секретар Ради Європи просить цього, то уряд повинен пояснити, як його національне законодавство захищає права цієї Конвенції.

ПРОТОКОЛИ ДО КОНВЕНЦІЇ

Стаття 1 Протоколу № 1. Захист власності

У вас є право на власність і право використовувати своє майно.

Стаття 2 Протоколу № 1. Право на освіту

У вас є право ходити до школи.

Стаття 3 Протоколу № 1. Право на вільні вибори

У вас є право обирати уряд своєї країни шляхом таємного голосування.

Стаття 2 Протоколу № 4. Свобода пересування

Якщо ви на законних підставах перебуваєте в країні, то у вас є право перебувати, де ви хочете, і жити там, де ви хочете в ній.

Стаття 1 Протоколу № 6. Скасування смертної кари

Ви не можете бути засуджений до смертної кари або страчені державою.

Стаття 2 Протоколу № 7. Право на оскарження в криміналь­них справах

Ви можете подати скаргу до суду вищої інстанції, якщо ви були засуджені за вчинення злочину.

Стаття 3 Протоколу № 7. Відшкодування в разі судової по­милки

Ви маєте право на компенсацію, якщо ви були засуджені за вчи­нення злочину і виявляється, що ви були невинні.

Стаття 1 Протоколу № 12. Загальна заборона дискримінації

Ви не можете зазнавати дискримінації з боку державних органів з причин, наприклад, кольору шкіри, статі, мови, політичних чи релігійних переконань або походження.

 

1  Ця спрощена версія була підготовлена Директоратом комунікації Ради Європи тільки в освітніх цілях. Єдиними текстами, які мають юридичну підставу, це офіційно опубліковані версії Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і протоколів до неї.