Geri

Yargıtay Yönetimi “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Projesi İçin Bir Araya Geldi

Bolu 20-21 Aralık 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Yargıtay Yönetimi “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Projesi İçin Bir Araya Geldi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci Başkan Vekilleri, Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile hukuk ve ceza daireleri başkanları, “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi kapsamında, 20-21 Aralık 2019 tarihlerinde Bolu’da gerçekleştirilen “Odak Grup Toplantıları Hazırlık Çalıştayı”nda bir araya geldi. Projenin koordinatör danışmanı ve aynı zamanda CEPEJ Değerlendirme Çalışma Grubu (CEPEJ-GT-EVAL) üyesi olan Adis Hodžić’in değerli katılım ve sunumları çerçevesinde ilerleyen etkinlikte, odak grup toplantıları öncesinde istişarelerde bulunuldu. Çalıştayda Hodžić tarafından Avrupa standartları ve karşılaştırmalı örnekler çerçevesinde Yargıtayın verimliliği ve etkinliğinde bürokratif veri toplama, normatif çerçeve, kapasite geliştirme, izleme ve değerlendirme ve hesap verebilirlik ve eylem konularında bilgi aktarımında bulunuldu. Katılımcılar ise, özellikle adaletin kalitesi ve yargıda zaman yönetimi konularında deneyim ve uygulamalarını paylaşarak proje kapsamında geliştirilecek yeknesak standartlar bakımından dikkate alınmak üzere değerli katkılar sundular.

 

Bu toplantının akabinde gerçekleştirilecek olan “Odak Grup Toplantıları” ile farklı yargı aktörlerinin karşılaştığı zorlukları ve mahkeme kullanıcılarının beklentilerini daha iyi anlamak için Yargıtay, bölge adliye mahkemeleri, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi temsilcileri ile görüşmelerde bulunulacak.