Geri SCoBAL PROJE TOPLANTILARI

Ankara 11 - 12 Temmuz 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
SCoBAL PROJE TOPLANTILARI

 

11 ve 12 Temmuz 2019 tarihlerinde, “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi (SCoBAL) kapsamında Yönetim Toplantısı, Yürütme Kurulu Toplantısı ve Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi.

Yönetim Toplantısının ardından Yürütme Kurulu bir araya geldi ve katılımcılar Projede yer alan 3 adet beklenen sonuç altında Projenin ilk yılında ulaşılan başarıları görüştü:

  1. Yedi pilot ilde model İnsan Hakları Merkezleri (İHM) kurulması yolu ile baroların İnsan Hakları Merkezlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi,
  2. Avukatların, Avrupa insan hakları standartlarını uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerinin arttırılması,
  3. İnsan Hakları Merkezleri, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasındaki iletişim ve eşgüdümün güçlendirilmesi.

TBB, Avrupa Konseyi Proje Ekibi, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve AB Türkiye Delegasyonu uygulanan faaliyetleri (ihtiyaç değerlendirme ve ilgili raporlar, eğitim müfredatının geliştirilmesi, eylem planı, rehber ilkeler ve yönetmelik, avukatlar için Konseyde ve AİHM’de gerçekleştirilen görevlendirmeler, çalışma ziyaretleri) ve sonraki adımları ele aldı.

Çalışma Grubu Toplantısında ise TBB ve pilot barolar için hazırlanan eylem planı ve İHM’ler ile ilgili taslak yönetmelik ve yönergenin revizyonu konularına odaklanıldı. Katılımcılar ayrıca, insan hakları ihlallerine ilişkin bilgi toplanması ve bu bilginin analizine yönelik bir araç olarak düşünülen veri tabanının geliştirilmesi ve belirli davalarla ilgili olası çözümler bulunması hususlarını görüştü.