Geri Çalışma Grupları yargı etiği belgesini oluşturmaya başladı

Abant-Bolu 15-17 Aralık 2016
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Çalışma Grupları yargı etiği belgesini oluşturmaya başladı

 

“Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi” Projesi çerçevesinde, Türk hâkim ve savcılarına yönelik bir yargı etiği belgesi hazırlayacak olan Çalışma Grubunun birinci toplantısı 15-17 Aralık 2016 tarihlerinde Abant’ta düzenlenmiştir. Toplantı, Proje kapsamında hâkimler, savcılar, avukatlar, akademisyenler, STK temsilcileri ve medya temsilcileri ile gerçekleştirilmiş olan bir dizi istişare çalışmasını müteakip gerçekleşmiş ve bu istişare çalışmaları esnasında dile getirilen görüş ve tavsiyeler dikkate alınmıştır.

Çalışma Grubu üyeleri arasında hâkimler, savcılar, avukatlar, müfettişler, akademisyenler ve uluslararası uzmanlar yer almaktadır. Çalışma Grubu, birinci toplantısında, hazırlanacak olan etik metninin içeriği ve  şekliyleilgili ana özelliklere odaklanmıştır.

Çalışma Grubu, toplantılarına Ocak ve Şubat 2017 devam edecektir. Etik belgesinin 2017 Şubatın sonunda tamamlanması öngörülmektedir.