Geri Eğitim İhtiyaç Analizi ve İş Tanımları Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

ANKARA 23 MART 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Eğitim İhtiyaç Analizi ve İş Tanımları Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

“Eğitim İhtiyaç Analizi ve İş Tanımları” konulu Çalışma Grubu Toplantısı 23 Mart 2022 tarihinde “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

 

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yaptığı açış konuşmasında, görev tanımı ve iş analizi çalışmalarının mevzuat bakımından yürütülen hazırlıklara önemli katkı sağlayacağını ve Yargıtayın hukuki çerçevesi açısından sağlam bir temel oluşturacağını belirten Akarca, “Yargıtay gerekçeli karar rehberi, yapay zekâya dayalı Yargıtay içtihat merkezi, Yargıtay hizmet içi eğitim programları, Yargıtayda görev alan her kademedeki çalışanların görev tanımlarının ve iş analizlerinin yapılması, Yargıtayın yeni binasının hizmete açılması, 46 daireden 24 daireye geçiş sürecinin tamamlanması gibi birbirini tamamlayan bir dizi reform çalışması eş zamanlı şekilde yürütülmüştür”  dedi. Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse ise açış konuşmasında Çalışma Grubu toplantısının temel amacının ulusal ve uluslararası danışmanların katkıları ile proje kapsamında Yargıtayın kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje faaliyetleri sonucunda temyiz mahkemelerinde görevli olanların görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının ele alınması suretiyle iş analizlerinin yapılması olduğuna dikkat çekti.

 

Toplantıya Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın da sırasıyla “Görev Tanımı ve İş Analizlerinin Onaylanmasına İlişkin Yöntem” ve “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinin Eğitim Bileşeni Kapsamında Yürütülen Eğitim İhtiyaç Analizi ve İş Tanımları Çalışmaları” konulu sunumlarıyla katkı sağladı. Dört oturum şeklinde gerçekleştirilen ve odak grup çalışmalarının da yapıldığı toplantıya Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve yazı işleri müdürleri katıldı.

 

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türk Yargıtayı projenin son yararlanıcısıdır.